YES Tutorope -koulutus 2018

YES-verkosto kouluttaa 100 yrittäjyyskasvatuksen tutoropettajaa vuonna 2018. YES Tutorope -koulutuksella lisätään opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaamista ja vahvistetaan paikallista ja alueellista yrittäjyyskasvatusta ja verkostoyhteistyötä.

YES toteuttaa vuonna 2018 YES Tutorope -hankkeen jossa koulutetaan 100 opettajaa eri puolilta Suomea yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiksi ja paikallisen yrittäjyyskasvatustyön kehittäjiksi.

Tulevat YES Tutoropet toimivat paikallisen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoina ja kehittäjinä, joilla on asiantuntemusta jalkauttaa vuonna 2017 laadittuja OKM:n yrittäjyyslinjauksia paikallisesti ja kehittää linjausten mukaista toimintaa. YES Tutoropet toimivat myös YES-aluetoimijan työn tukena yrittäjyyskasvatuksessa.

YES Tutorope -koulutusten tavoitteena on

 • lisätä opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen osaamista ja tietämystä
 • auttaa opetushenkilöstöä tunnistamaan työelämässä tarvittavaa osaamista
 • synnyttää ja vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen verkostoja ja verkostoyhteistyötä
 • lisätä koulu-yritysyhteistyötä
 • kehittää ja yleistää yrittäjyyskasvatuksen alueellista ja oppilaitoskohtaista arviointia

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja:

 • Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat ja opetussuunnitelmat
 • Yrittäjämäinen pedagogiikka
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja sen hyödyntäminen
 • Yrittäjyyskasvatus käytännössä
 • Yrittäjyyskasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arvointi
 • Yrittävan ja yhteisöllisen työkulttuurin aikaansaaminen
 • Yrittäjyyskasvatus alueellasi
 • Muuttuva työelämä ja muuttuva opettajuus
 • Yrittäjyyskasvatus muuttuvassa kunnassa
 • Verkostojen luominen ja hyödyntäminen
 • In Action -osallistuminen YES-verkoston järjestämiin tilaisuuksiin

YES Tutorope -koulutukset järjestetään vuoden 2018 aikana, ja niiden laajuus on 10 koulutuspäivää. Koulutuksiin sisältyy paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia koulutuksia sekä etäopiskelua. Koulutukseen osallistuvat opettajat on jo rekrytoitu.

YES Tutorope -hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella.

 

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php