Tarjouspyynnöt

Vastaukset tarjouspyyntöön tulleisiin kysymyksiin 4.6.2018

 

Mitä kalvo 11 ”sivuston rakenne” tarkoittaa?

Kuvattu rakenne on hahmotelma sivuston sisällöistä ja pääkohdista. Se ei ole sitova ja se pääasiassa kuvaa, miten sisällöt voisivat jakautua eri osa-aluille.

Tarjouspyynnössä puhutaan opettajan polusta, mutta Liitteestä 1: konsepti ei selviä mikä tämä polku on ja mitä esimerkiksi ovat muuttuvat polun ulkonäöt?

Konseptia ei ole vielä viety tämän suhteen eteenpäin. Polkukonsepti vaatii siis vielä suunnittelua. Otamme vastaan ehdotuksia portaalin polkumaisen ilmentymän toteuttamisesta portaalissa.

Milloin teknisen toteuttajan valinta tehdään?

Tekninen toteuttaja Yrittäjyyskasvatuksen polku -portaaliin valitaan ma 11.6.

Entä milloin tekninen toteutus voidaan aloittaa?

Toteutus alkaa heti valinnan jälkeen.

Onko kehityksen tarkoitus tapahtua myös heinäkuussa? Eli onko projektin muilta osapuolilta (YES Verkosto, Idean) projektiin liittyvä henkilö töissä, jolloin sprinttejä voidaan vetää myös heinäkuussa?

YES ry:n puolesta sprinttejä voidaan vetää heinäkuussa. Idean Enterprises Oy:n osalta tilanne selviää, kun aikataulut tarkentuvat.

Ylläpitäjät moderoivat opettajien tekemiä sisältöjä. Voimmeko olettaa että opettaja eivät voi julkaista sivustolle suoraan mitään sisältöä? Opettajien julkaisut menisivät aina luonnos-tilaan ja ylläpito tarkistaa ja julkaisee ne tarkistuksen jälkeen.

Opettajat eivät julkaise sivustolle suoraan mitään sisältöä. Ylläpito tarkistaa ja julkaisee sisällöt tarkistuksen jälkeen. Opettajien julkaisut menisivät siis ns. luonnos-tilaan.

Riittääkö opettajan rekisteröintiin lomake, jonka kautta ylläpitäjä luo opettajalle tunnukset, vai halutaanko tämä automatisoida?

Rekisteröitymisprosessi olisi ensisijaisesti automatisoitu, mutta aikataulusyistä voimme aloittaa rekisteröintilomakkeella, jonka avulla ylläpitäjä luo opettajalle käyttäjätunnukset.

***

Tarjouspyyntö 24.5.2018

                                                                       

Yksityisyrittäjäin säätiö ja Valtakunnallinen YES ry pyytävät tarjousta Yrittäjyyskasvatuksen polku -portaalin tuottamisesta. Portaalin tulee olla käytössä 31.8.2018 mennessä. Sisällöntuotanto sivustolle tapahtuu kesä–elokuussa 2018. Sivusto julkaistaan laajalle yleisölle 12.9.2018.

Tarjoukset tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen elli-noora[at]yesverkosto.fi to 7.6.2018 klo 15 mennessä.

Tarjouksen hintaan on sisällytettävä kaikki kustannukset kustannuslajeittain eriteltynä. Edellytämme, että tarjouksen hintaan sisältyy vähintään kaksi lähikokouskertaa Helsingissä matkakustannuksineen. Hinta on annettava sekä arvonlisäverollisena että arvonlisäverottomana.

Tarjoajan soveltuvuus

Tarjoaja tulee olla rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Lisäksi tarjoajan tulee olla suorittanut veronsa ja eläkemaksunsa.

Valintakriteerinä on kokonaisedullisuus ja projektiin sopiva ratkaisu.

Taustaa

Yrittäjyyskasvatuksen polku -portaali on osa Yksityisyrittäjäin Säätiön Yrittäjyyskasvatuksen polku -hanketta, jonka toteuttajana toimii Valtakunnallinen YES ry. Portaaliin kootaan kaikki yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen toimenpiteet ja toimijat. Portaali rakennetaan vuonna 2018 niin, että se julkaistaan laajalle yleisölle 12.9.2018.

Tarjouspyynnön kohteena oleva Yrittäjyyskasvatuksen polku -portaali on järjestelmä, joka mahdollistaa yrittäjyyskasvatuksen käsitteen ja sen eri ulottuvuuksien avaamisen, yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen toimenpiteiden ja toimijoiden esittelyn, polun visuaalisen ilmentymisen sekä sivuston sisällöllisen päivittämisen jatkossa niin YES ry:n kuin noin kymmenen yrittäjyyskasvatuksen toimijan toimesta.

Portaali-sivuston konseptin on luonut Idean Enterprises Oy. Kuvaus konseptista löytyy liitteestä 1. Liite 1 avautuu täältä.

Alla on lueteltu portaaliin tarvittava toiminnallisuus ja järjestelmän toiminta.

Portaalin toiminnallisuustarpeet

Yrittäjyyskasvatuksen polku -portaali on opettajille ja koulutusalalla toimiville suunnattu sivusto, joka kokoaa yhteen, polkumaiseen ilmentymään yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteet ja toimijat sekä avaa yrittäjyyskasvatuksen käsitettä ja sen osa-alueita. Sivusto on myös käytettävissä mobiilissa.

Pääsivun polkumainen ilmentymä

Portaalin pääsivulla avautuu polkumainen ilmentymä, jossa toimenpiteet esitellään visuaalisessa muodossa koulutusasteittain etenevästi. Toiveemme olisi, että hakukriteerejä muuttamalla, myös polun ulkonäkö muuttuisi vastaavaksi. Klikkaamalla polkua avautuisi myös haluttu toimenpide tai materiaali.

Suosittelu

Portaali pystyy suosittelemaan käyttäjälle sisältöjä sen perusteella, mitä hän on hakenut. Portaali myös näyttää sisältöä kirjautuneelle käyttäjälle sen mukaan, missä päin Suomea hän työskentelee. Portaalin käyttäjät voivat jakaa ja suositella sisältöjä muille käyttäjille.

Kommentointi

Portaalin kirjautuneet käyttäjät voivat jättää sivuston artikkeleihin kommentteja ja keskustella sisältöjä. Lisäksi he voivat tägätä toisia käyttäjiä.

Tilastointi

Pääkäyttäjä saa tilastotietoa ja raportteja portaalin käyttäjämääristä, istunnoista, käyttäjien sivupoluista jne (esim. Google Analytics) sekä käyttäjien tekemistä hakuehdoista (sivuston oma hakutoiminto) ja katseluista.

Rikkinäisten linkkien skannaaminen

Sivustolla on toiminto, joka skannaa sivustoa tietyin väliajoin ja tarkistaa linkkien toimivuuden ja ilmoittaa pääkäyttäjälle ns. rikkinäisistä linkeistä.

Portaalin käyttäjät

Arviomme sivustolla olevan 2 000–4 000 käyttäjää kuukaudessa.

 1. Opetus- ja koulutusalan henkilöstö

  Opettajat selaavat sivuilta tietoa yrittäjyyskasvatuksesta sekä etsivät tietyillä hakuehdoilla tietoa yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteistä ja toimijoista sekä linkkejä toimijoiden sivuille. Toimenpiteet ja toimijat esitellään ns. tuotekorteilla. Lisäksi opettajille avautuu visuaalinen ilmentymä yrittäjyyskasvatuksen polusta, joka toimii portaalissa myös navigaation välineenä. Sivuston seuraavassa vaiheessa opettajat voivat myös hakea suoraan sivustolta materiaalia (eli eivät vain siirry linkkien kautta materiaalin tarjoajien sivustolle.
  Opettajat luovat oman käyttäjäprofiilin sivustolle, johon he voivat lisätä omia artikkeleitaan käyttämistään materiaaleista ja kehittämistään menetelmistä. Käyttäjäprofiiliin he voivat myös korvamerkitä suosikkejaan sivuston tuotekorteista.

 2. Yrittäjyyskasvatuksen toimijat

  Noin kymmenen valtakunnallista yrittäjyyskasvatuksen toimijaa päivittää omia toimenpiteitään esitteleviä sivuja (tuotekortit). Heillä tulee siis olla mahdollisuus kirjautua sivustolle ja päivittää tietoja tuotekorteissaan.

 3. Ylläpitäjät

  Ylläpitäjillä (admin) on oikeus päivittää sivustoa (kuvien vaihtaminen, sisällöntuotanto, muutokset sisällöissä ja ”artikkelien” luominen, karusellit), luoda uusia käyttäjätunnuksia, palauttaa tarvittaessa salasanoja ja seurata sivun kävijämääriä. Lisäksi pääkäyttäjällä on täydet oikeudet sivustoon.

 4. Oppilaat ja opiskelijat

Portaalin eri käyttäjien toiminnot

Opetus- ja koulutusalan henkilöstö:
 • haku (tuotekortit, artikkelit, jne.): julkinen ominaisuus
  • Tätä toimintoa ei ole vielä suunniteltu konseptiin.
 • sivunavigointi visuaalisen polkuilmentymän kautta: julkinen ominaisuus
 • oman käyttäjäprofiilin luominen sivustolle, kirjautuminen sivustolle käyttäjäprofiililla ja salasanalla sekä salasanan vaihtaminen ja uusiminen
 • mieluisien tuotekorttien korvamerkkaaminen omaan profiiliin
 • yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteiden ja toimijoiden tuotekorttien haku tietyillä hakuehdoilla eli tägeillä, joita on kahdessa eri tasossa: julkinen ominaisuus
 • tuotekorttien selaus: julkinen ominaisuus
 • sivuston artikkeleiden selaus: julkinen ominaisuus
 • linkitykset materiaalituottajien sivuille (eli yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden sivuille).
Organisaatiokäyttäjät:
 • Organisaatiokäyttäjillä (yrittäjyyskasvatuksen valtakunnalliset toimijat, n. 10 kpl) on käyttäjätunnus sivustolle, jolla he voivat muokata oman organisaationsa tuotekortteja ja organisaationsa käyttäjäprofiilia.
Oppilaat ja opiskelijat:
 • Tämä toteutetaan myöhemmässä vaiheessa.
Ylläpitäjät:
 • opettajien tekemien sisältöjen tarkistus ja moderointi
 • oikeus päivittää sivustoa (sisällöntuotanto, muutokset sisällöissä ja ”artikkelien” luominen, karusellit)
 • oikeus luoda uusia käyttäjätunnuksia
 •  palauttaa tarvittaessa salasanoja ja seurata sivun kävijämääriä
 • täydet oikeudet sivustoon.

Ylläpito ja tietoturva

Tarjoukseen tulee liittää kuvaus verkkosivuston ylläpidosta sen toimituksen jälkeen. Ylläpidossa tulee kuvata ainakin ylläpidon sisältö ja mahdolliset kapasiteetti- tai tilarajoitukset.  Lisäksi tulee esittää ylläpidon kustannukset kuukausi- ja vuositasolla.

Lisäksi ylläpitotarjouksesta tulee käydä ilmi, missä maassa tai maanosassa palvelimet sijaitsevat, miten tietoturva on hoidettu ylläpidon aikana ja kuka on yrityksen vastuuhenkilö ylläpidon ongelmatapauksissa.

Toiveemme on, että sivusto perustuu WordPress-ohjelmaan tai vastaavaan vapaan lähdekoodin ohjelmaan, mikä mahdollistaa sen, että sivuston ylläpitäjät voivat itsenäisesti päivittää sivustoa.

Referenssit ja osaaminen

Pyydämme tarjouksen yhteydessä tarjoajaa esittämään mahdollisia referenssejä vastaavien palveluiden rakentamisesta sekä kuvaamaan lyhyesti toimittajan kokemusta tietojärjestelmien toteutuksessa ja jatkokehityksessä.

Jatkokehitys ja kehitystyön hinta

Järjestelmän tulee mahdollistaa joustava jatkokehitys tarpeiden kasvaessa tai muuttuessa.

Tarjouksessa tulee esittää mahdollisten muutosten tai jatkokehityksen hinnoitteluperusteet.

Projektin läpivienti

Idean Enterprises Oy:n ehdotus projektin läpiviemisestä on luettavissa liitteestä 2: LIITE2_tyoskentelymalli.

Tekninen toteuttaja voi lähettää oman ehdotuksensa siitä, miten projekti läpi viedään (yhteistyömalli, aikataulu yms. muut toiveet tekemiselle).

Käyttöönotto ja käyttökoulutus

Tarjouksessa tulee esittää, miten tarvittava käyttökoulutus tai opastus järjestetään pääkäyttäjälle.  Käyttöönottokoulutuksen tai opastuksen ja ohjeistuksen tulee sisältyä eriteltynä tarjottavan palvelun hintaan.

Hakukoneystävälliset linkit

Julkisten sivujen osoitteiden tulee olla hakukoneystävällisiä ja pysyviä. Näin esim. opettajia voidaan ohjeistaa menemään suoraan tietylle sivulle ja siihen voidaan rakentaa linkki.

Tarjousten palautus

Pyydämme tarjouksia to 7.6.2018 klo 15 mennessä sähköpostitse Elli-Noora Kumpulaiselle.

Lisätiedot

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa koulutuspäällikkö Elli-Noora Kumpulainen (elli-noora [at] yesverkosto.fi). Kysymykset tulee esittää sähköpostitse to 31.5. klo 15 mennessä. Viesti on otsikoitava: ”Lisätietoja Yrittäjyyskasvatuksen polku -portaalin tarjouspyyntöön”. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymyksiin ei vastata puhelimitse.

Kysymykset vastauksineen julkaistaan ma 4.6. klo 15 osoitteessa https://www.yesverkosto.fi/yes/tarjouspyynnot/.

Tarjousten palautus ja kysymykset:

Elli-Noora Kumpulainen
Koulutuspäällikkö
Valtakunnallinen YES ry
elli-noora[at]yesverkosto.fi

Yksityisyrittäjäin säätiö
Yksityisyrittäjäin Säätiö on perustettu 17.9.1936 tarkoituksenaan koota ja käyttää varoja yksityisyritteliäisyyden vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Säätiö tukee tutkimustyötä, jakaa apurahoja ja vaikuttaa yhteiskunnan yrittäjyysasenteisiin pitkäjänteisesti ja keskitetysti yhteistyökumppaneidensa kautta tukemalla erilaisia yrittäjyyshankkeita.

YES – Intohimona yrittäjyyskasvatus!
YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen alueellisten YESien kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto sekä MTK.

 

 

 

 

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php