OSPE-hanke

Osaamisperusteisuus ja yrittäjyyskasvatus  ammatillisessa koulutuksessa

Tulevaisuuden työmarkkinoilla odotetaan enemmän yrittäjyystaitoja ja yrittäjämäistä työskentelytapaa. Ammatillisesta koulutuksesta valmistuneilta odotetaan myös kykyä uutuuden tuottamiseen. Koulutusta tuleekin uudistaa kytkemällä osaamisperustaisten opetussuunnitelmien kehitystyö yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan tarkasteluun opetuksessa ja oppimisessa.

YES-verkosto toteuttaa yhdessä Turun yliopiston kanssa Osaamisperusteisuus ja yrittäjyyskasvatus ammatillisessa koulutuksessa -täydennyskoulutushankkeen, jota rahoittaa Opetushallitus. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on tukea osaamisperusteisuutta ja ammatillisen koulutuksen kehittämistä yrittäjyyden avulla.

Koulutuksen jälkeen opettaja kykenee uudistamaan ja kehittämään opetustoimintaansa kiinteässä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän ja koulutussektorien rajat ylittävien verkostojen kanssa. Koulutuksessa osaamisperustainen ajattelu omalla koulutusalalla yhdistyy yrittäjyyspedagogiseen ajatteluun ja toimintaan, jonka ansiosta oppilaitoksen toimintakulttuuri uudistuu tukemaan valmistuvia työllistämään sekä itsensä että myös muita.

Koulutus tukee oppimista ja ammatillisten profiilien uudistumista ja tutkintojen perusteiden, oppimis-, opetus- ja ohjausprosessien kehittämistä osaamisperusteisesti.

Hanke kestää vuoden 2017 loppuun.

Sisällöt ja toteutustapa

Koulutuksen viitekehyksenä on yrittäjyyskasvattajan taitoalueet. Temaattiset alueet ovat pedagogiikka, yrittäjyyskasvatuksen filosofia, strateginen ja operationaalinen osaaminen, verkostoitumistaidot, prosessiosaaminen ja resurssien hankinta. Malli tukee oppilaitoksen toiminnan kehittämistä.

Koulutukseen kuuluu neljä opetusmoduulia, joista kukin on laajuudeltaan 2 op. Moduuliin sisältyy yksi lähijakso, reflektointia kummiyrittäjän kanssa ja etätyöskentelyä verkko-oppimisympäristössä. Lähijakso voi olla opetuspäivä tai vaihtoehtoisesti muu koulutuksen tavoitteita tuleva toimenpide.

Koulutuksen verkko-osuuden toteuttaa Turun yliopisto ja lähijaksot alueellinen YES-toimija. Kolutus toteutetaan YES Varsinais-Suomen, YES Pohjanmaan, YES Pohjois-Pohjanmaan, YES Keski-Uusimaan ja YES Kotka-Haminan alueilla.

OPH logo

turun_yliopisto_logo

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php