Mitä yrittäjyyskasvatus on?

Yrittäjyyskasvatus rohkaisee yrittäjämäiseen asenteeseen. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen.

rintanapit1-e1430131228652

Vahvistamalla lasten ja nuorten yrittäjämäisiä valmiuksia autamme heitä tunnistamaan ja hyödyntämään omaa osaamistaan ja löytämään paikkansa työelämässä.

Yrittäjyyskasvatus: 

  • lisää rohkeutta, luovuutta, vastuullisuutta ja aloitteellisuutta
  • opettaa tavoitteellisuuteen ja sisukkuuteen
  • auttaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja hyödyntämään niitä
  • kannustaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja tarttumaan niihin sekä muuttamaan ideat toiminnaksi
  • lisää kykyä ymmärtää, tunnistaa ja hallita riskejä
  • lisää päätöksentekokykyä ja opettaa sietämään epävarmuutta ja pettymyksiä
  • edistää työelämätietoutta ja -taitoja

Työelämän muutoksessa nuoret tarvitsevat yrittäjämäisiä valmiuksia. Luovuus, innovaatiokyky, vastuullisuus ja riskienhallinta yhdistettynä tavoitteelliseen toimintaan antavat nuorelle vahvan osaamisen työelämään ja innostuksen yrittäjyyteen.

YESin tavoitteena on, että kouluista valmistuu nuoria, jotka ovat aktiivisia ja yritteliäitä; jotka lähtevät ennakkoluulottomasti toteuttamaan omia ideoitaan ja uskaltavat ottaa riskejä.

Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjyyteen, mutta kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä. Tärkeintä on, että nuoret pärjäävät elämässä ja löytävät paikkansa työelämässä. He luovat siten hyvinvointia paitsi itselleen, myös yhteiskunnalle.

Yrittäjyyskasvatus ei ole yksittäinen oppiaine, vaan tarkoitus on, että se näkyy kaikkialla opetuksessa. Tällöin jokaisen opettajan, rehtorin ja koulutuksen kehittäjän on mietittävä, mitä yrittäjyyskasvatus merkitsee hänen opetuksessaan, koulussaan tai kunnassaan. Yrittäjyyskasvatus on myös elinkeinoelämän eduksi ja elinvoimaisen kunnan edellytys. Siksi olennaisena osana yrittäjyyskasvatusta on koulu-yritysyhteistyö.

Tutustu YES:in yrittäjyyskasvatuspalveluihin ja materiaaleihin.

Lisää tietoa yrittäjyyskasvatuksesta:

yvista_energiaa_logo_nettiin_pieniYrittäjyyskasvatuksesta voit lukea lisää muun muassa yvi.fi-sivuston Opettajalle-osiosta, josta löydät myös listan yrittäjyyskasvatuksen toimijoista Suomessa sekä lyhyen kirjallisuus- ja väitöskirjaluettelon.

Yrittäjyyskirjasto logoYrittäjyyskasvatuksen kirjallisuutta ja tutkimusta on koottu myös SeAMK:n Yrittäjyyskirjastoon.

 

loikkablogi_pallo
Tunnetko jo YES:in yrittäjyyskasvatukseen keskittyvän blogin loikkablogi.fi
Lue lisää esimerkiksi toiminnanjohtajamme Sanna Lehtosen blogipostauksesta Miksi yrittäjyyskasvatusta?
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php