YES goes to lukio

Kehitetään yhdessä lukioita, joista valmistuu aktiivisia, yritteliäitä ja työelämätaidot hallitsevia nuoria!

Yes goes to lukioValtakunnallinen YES ry toteutti vuosina 2012-2014 yhdessä seitsemän YES-alueen kanssa YES goes to lukio -hankkeen, jonka tavoitteena oli lisätä lukiokoulutuksen yrittäjyys- ja työelämätietoja.

Hankkeen aikana YES vahvisti lukioiden yrittäjämäistä toimintakulttuuria rakentamalla ja mallintamalla käytännön yhteyksiä työelämään opettajille ja lukioille. Hankkeessa syntyneitä koulu-yritysyhteistyön malleja ovat mm. YES Ope-yrittäjätreffit, YES Kummit ja YES Café.

Mukana oli yli 40 lukiota seuraavilta alueilta: YES Etelä-Pohjanmaa, YES Keski-Pohjanmaa, YES Pirkanmaa, YES Satakunta, YES Varsinais-Suomi, YES Uusimaa ja YES Kotka-Hamina.

Kohti yrittäjämäisempää lukiota – lue YES goes to lukio -julkaisu

Pärjätäkseen tulevaisuuden työelämässä nykylukiolaisten pitää hallita uudenlaisia taitoja. Näiden taitojen opettamisessa lukiokoulutuksella on nyt mahdollisuus näyttää mihin se kykenee.

YES goes to lukio -hankeen kahden vuoden työn tuloksena syntyi julkaisu Uskalla unelmoida, rohkene yrittää. Jullkaisuun on koottu viisi keskeistä osa-aluetta yrittäjämäisen lukion luomiseksi ja opettajien ja lukioiden käytännön työelämäyhteyksien kehittämiseksi.

uskalla_kansiTutustu julkaisun verkkoversioon, josta löydät myös linkit case-esimerkkeihin tai lue pdf-versio Materiaalit-sivulta.

Hyödynnä Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa

YES tekee yhteistyötä myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo-hankkeen kanssa. Mittariston avulla opettajat arvioivat ja kehittävät omaa yrittäjyyskasvatustaan.

Lue lisää mittariston hyödyistä uutisesta Ota itsestäsi mittaa – millainen yrittäjyyskasvattaja olet?

YES goes to lukion verkostoyhteiskumppaneina toimivat muut YES-alueet, Y-love-verkosto, Suomen lukiolaisten liitto sekä Valtakunnallisen YES ry:n ja alueellisten YES:ien taustaorganissatiot. YES goes to lukio on Opetushallituksen ESR-rahoittama hanke.


YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php