5. Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt

« 4. Oppiminen työelämän kanssa
5oppimisymparistot

tyhja

Oppimisympäristöt ovat tiloja, paikkoja, yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet ja materiaalit, joita opiskelussa käytetään.

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristössä tavoitteena on luoda ympäristö, jossa lukiolaiset omaksuvat yrittäjämäistä asennetta tietojen ja taitojen oppimisen ohella. Opettaja ei toimi tiedon antajana, vaan oppiminen tapahtuu oppilaslähtöisesti. Tällöin opettajan rooli on toimia valmentajana ja kannustaa oppijoita vastuulliseen oppimiseen ja aktiiviseen tiedonkeruuseen.

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö edellyttää opiskelijoiden ja opettajien riittäviä tvt-taitoja. Siksi on huolehdittava, että opettajat saavat riittävästi koulutusta, jotta he pysyvät teknologian kehityksen mukana.

tyhja

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristön piirteitä:

  • Toiminta rakentuu opiskelijan omalle aktiivisuudelle.

  • Toiminta rakentuu opiskelijan usein itse muotoilemille ongelmille, niiden ratkaisuille ja vuorovaikutukselle. Ongelmat voivat olla reaalimaailman tilanteita tai niiden jäljittelyä.

  • Opiskelija pääsee hyödyntämään omaa osaamistaan yksilönä tai ryhmässä.

  • Opetustilat ovat joustavia ja monipuolisesti hyödynnettäviä ja niissä on toimiva tekniikka. Tiloissa voi olla paljon erilaisia virikkeitä, kirjoja, materiaaleja, huonekaluja ja muita luovuutta edistäviä asioita.

  • Oppimisympäristöt ovat avoimia eli aika, paikka, menetelmät, toteutustavat ja oppimissisällöt ovat mahdollisimman joustavia.

  • Oppimisympäristönä voi olla myös virtuaalimaailma.

tyhja

Suosittelemme:

tyhja

Case-esimerkkejä:

tyhja
1pallo 2pallo 3pallo 4pallo 5pallo

Lukioteesien etusivulle

Kommentit

kommenttia

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php