4. Oppiminen työelämän kanssa

4lukioosaksiyhteisoa

tyhja

Yrittäjyyskasvatuksen toteutuminen edellyttää yhteistyötä lukion ulkopuolisen työelämän kanssa, jolloin opiskelija osaa yhdistää opiskeltavat asiat työelämään.

Käytännönläheinen työelämäyhteistyö antaa opiskelijalle realistisen kuvan yhteiskunnan toiminnasta, elinkeinoelämän rakenteesta, yrittäjyydestä ja työelämän vaatimuksista. Yhteistyön kautta opiskelija kehittää omia työelämä- ja yrittäjyystaitojaan, monipuolistaa uravaihtoehtojaan sekä parantaa työllistymismahdollisuuksiaan tulevaisuudessa.

tyhja

Oppiminen työelämän kanssa onnistuu lukioilta seuraavin ohjein:

• Lukio yhdistää opetusta työelämään työelämän antamien toimeksiantojen avulla. Myös oppilaat voivat itse ideoida projekteja yrityksille.

• Lukiolaisten työelämään tutustumisjaksot ovat säännöllinen osa opintoja. Ne ovat suunnitelmallisia ja tavoitteellisia ja tukevat opiskelijoiden urasuunnittelua.

• Lukioon nimetään työelämävastaava (opetushenkilöstön edustaja), joka toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa esimerkiksi yrittäjäjärjestön yrittäjyyskasvatus- tai koulutusvastaavan kanssa.

• Lukio suunnittelee yrittäjyyskasvatuksen vuosikellon yhteistyössä työelämän edustajien, yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksen ja opetushenkilöstön kanssa. Näin oppimisesta työelämän ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa tulee suunnitelmallista ja näkyvää. Vuosikello voidaan rakentaa myös koko kunnan tasolla.

tyhja

Suosittelemme:

tyhja

Case-esimerkkejä:

tyhja

tyhja

1pallo 2pallo 3pallo 4pallo 5pallo

Lukioteesien etusivulle

Kommentit

kommenttia

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php