3. Opettajien yrittäjyys- ja työelämäosaaminen


3opettajienosaaminen

tyhja

Opiskelijoiden yrittäjyys- ja työelämätietouden lisääminen ei ole vain opojen tehtävä, vaan se kuuluu jokaisen opettajan työhön. Siksi opettajien tulee tiedostaa, millaisia taitoja ja tietoja nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan työelämässä. Opettajan on osattava esitellä erilaisia urapolkuja ja ohjata nuoria oikeanlaisiin jatko-opintoihin.

Yrittäjämäisessä toimintakulttuurissa jokaisella opettajalla on perustiedot alueen elinkeino- ja työllisyysrakenteesta ja työllistymismahdollisuuksista. Opettajat ymmärtävät yrittäjyyden perusteet ja näkevät yrittäjyyden yhtenä työllistymisvaihtoehtona.

Koulun johdon ja kunnan sivistys- tai koulutoimenjohdon tehtävänä on mahdollistaa opettajien kouluttautuminen ja osallistuminen esimerkiksi OpeTET:iin.

tyhja

Keinot opettajien yrittäjyys- ja työelämäosaamisen lisäämiseksi:

  • Opettajien osaaminen varmistetaan koulutuksella

  • Opettaja osallistuu lukuvuoden aikana vähintään kaksi kertaa johonkin opettajien yrittäjyyskasvatus- ja työelämäosaamista lisäävään toimenpiteeseen.

  • kummitpallo

    Lukiot luovat aktiivisesti opettajien ja yrittäjien verkostoa YES Kummiportaalin ja paikallisten yrittäjyysjärjestöjen avulla. Jokainen opettaja luo vuosittain kontakteja uusiin työelämäkumppaniin.

  • Lukioista on opettajaedustus alueellisessa YES Tiimissä tai muussa yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyöryhmässä.

  • Opetushenkilöstön ja johdon yrittäjyys- ja työelämäosaamista arvioidaan vuosittain LUT:n Yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla

Suosittelemme:

tyhja

Case-esimerkkejä:

tyhja

1pallo 2pallo 3pallo 4pallo 5pallo

Lukioteesien etusivulle

Kommentit

kommenttia

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php