2. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka

2pedagogiikka

tyhja

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin opettaja voi kasvattaa nuorta yrittäjämäiseen asenteeseen ja toimintaan, jossa opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan.

Yrittäjyyskasvatuksessa on olennaista on motivoida ja innostaa lukiolaisia. Näin heissä syntyy halu kokeilla ja toteuttaa omia ideoita, ja nuoren luottamus omiin taitohinsa ja mahdollisuuksiinsa kasvaa. Ei liene yllätys, että moni nuori oppii parhaiten aitojen ongelmien parissa ja itse tekemällä. Oppiminen on ilmiöpohjaista. Motivaatio kasvaa, kun nuori saa itse keksiä koulutöiden ja tehtävien aihepiirit.

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka luo yrittäjämäistä oppimista. Se on taitoa kehittää itseään ja omaa osaamistaan, epäonnistumisen tunteen hyväksymistä ja pelkojen voittamista, ongelmaratkaisua, luovuutta, mahdollisuuksiin tarttumista ja vastuun kantoa.

Yrittäjämäinen pedagogiikka onnistuu parhaiten, kun sitä toteutetaan vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden ja lukiota ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

tyhja

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka noudattaa seuraavia periaatteita:

  • toiminnallisuus ja kokemuksellisuus – tekemällä oppiminen

  • oppijalähtöisyys – oppijan vastuu

  • minäpystyvyys – usko omiin kykyihin

  • vuorovaikutus ja yhteisöllisyys – yhdessä oppiminen, vertaisoppiminen

  • työelämäyhteistyö – aidot ongelmat

  • kokonaisvaltainen oppiminen – henkilökohtaisten ominaisuuksien ja oppimisympäristön merkitys, oppiminen kasvuna

  • ongelmaperusteinen ja tutkiva oppiminen

  • kokeilut – virheistä oppiminen ja riskien ottaminen

  • uteliaisuus ja luovuus – mahdollisuuksiin tarttuminen ja uuden synnyttäminen

  • nuoren itsetutkiskelu – oman osaamisen ja oppimisen tunnistaminen

Case-esimerkkejä:

1pallo 2pallo 3pallo 4pallo 5pallo

Lukioteesien etusivulle

Kommentit

kommenttia

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php