1. Yrittäjämäinen toimintakulttuuri

2. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka »
1toimintakulttuuri

tyhja

Yrittäjämäisen toimintakulttuurin luomisesta vastaa koko lukio. Tällöin jokainen opettaja on sisäistänyt sen, että yrittäjyyskasvatus on osa opettajan työtä. Jokainen opiskelija puolestaan kokee opinnoissaan, miten sisäinen yrittäjyys (yhteisön yrittäjämäinen toimintatapa) tukee nuoren omaehtoista yrittäjyyttä (yksilön yrittäjäminen asenne ja vastuunotto).

Millainen sitten on yhteisön yrittäjämäinen toimintatapa eli yrittäjämäinen toimintakulttuuri? Sille ominaisia piirteitä ovat ainakin tavoitteellisuus, luovuus, innovatiivisuus ja yhteisöllisyys sekä ilmapiiri, joka kannustaa uuden kokeilemiseen.

suosittelemme1Olennaista yrittäjämäiselle toimintakulttuurille on myös lukion suhteet sitä ympäröivään yhteiskuntaan: lukio tekee yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Näin nuoret saavat tilaisuuden omista motiiveistaan lähtevään oppimiseen ja kumppanuuksiin.

Yrittäjämäisen toimintakulttuurin lukio toimii myös aktiivisesti oman alueensa kehittäjänä ja luo yhteistyöverkostoja ennakkoluulottomasti.

Lukion arjessa yrittäjämäinen toimintakulttuuri mahdollistaa sen, että lukiolaiset voivat kartuttaa tietojaan ja taitojaan tekemällä oppien ja oppijalähtöisesti. Opettajat hyödyntävät pari- ja tiimiopetusta sekä oppiainerajat ylittävää yhteistyötä ja rakentavat laajempia opintokokonaisuuksia. Lukio panostaa aidosti avoimen oppimiskulttuurin rakentamiseen, jota ei rajoita aika, paikka tai oppiaine.

Muista, että yrittäjämäinen toimintakulttuuri edellyttää avointa ja jaettua johtajuutta!

tyhja

Case-esimerkkejä:

tyhja

1pallo 2pallo 3pallo 4pallo 5pallo

Lukioteesien etusivulle

Kommentit

kommenttia

tyhja
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php