Lukioteesit

kansi

Pärjätäkseen tulevaisuuden työelämässä nykylukiolaisten pitää hallita uudenlaisia taitoja. Näiden taitojen opettamisessa lukiokoulutuksella on nyt mahdollisuus näyttää mihin se kykenee.

Tämä sivusto ja samansisältöinen julkaisu (pdf) syntyi YES goes to lukio -hankkeen kahden vuoden työstä. Tuloksena kokosimme viisi keskeistä osa-aluetta eli ”lukioteesit” yrittäjämäisen lukion luomiseksi ja opettajien ja lukioiden käytännön työelämäyhteyksien kehittämiseksi.

Jokainen meistä varmasti tahtoo, että lukiosta valmistuu aktiivisia, yritteliäitä ja työelämätaidot hallitsevia nuoria. Kaikki eivät tähtää yrittäjiksi, mutta kaikki voivat toimia yrittäjämäisemmin.

Lukion yrittäjyyskasvatusta ei voi jättää yhden opettajan tehtäväksi – vastuu kuuluu koko oppilaitoksen henkilöstölle. Tarvitsemme myös päättäjien ja elinkeinoelämän yhteistä tahtoa!

Tämän sivuston oppeja ja esimerkkejä voi helposti hyödyntää myös muilla kouluasteilla, joten suosittelemme sivuston sisältöihin tutustumista yrittäjyyskasvatustyön tueksi kaikille – päivitämme sivuille hyviä esimerkkejä jatkuvasti!

Lähde tekemään yrittäjämäistä koulua:

1pallo
2pallo
3pallo
4pallo
5pallo

Lue lisää YGL-hankkeesta.

tyhja

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php