Kumppanit

Koulutuksen tehtävä on antaa oppilaalle tulevaisuudessa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Yrittäjyyskasvatus vaikuttaa nuoren työelämävalmiuksiin ja vastuunottoon omasta tekemisestä. Yhdessä edistämme yrittäjyysasennetta, yrittäjyysvalmiuksia ja työelämätaitoja Suomessa.

YES rakentaa verkostoyhteistyössä tulevaisuuden Suomea. Valtakunnallisen YES ry:n jäsenet:
Suomen Yrittäjät on yli 115 000 jäsenyrityksen järjestö, jolla on toimintaa jokaisessa Suomen kunnassa. Se antaa tietoa yrittäjyydestä, tarjoaa tukea ja palveluita sekä kannustaa yrittäjyyteen. Yrittäjien nettisivuilta löytyy yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta paljon tietoa, jota voi hyödyntää opetuksessa. Nuorille yrittäjille on myös paljon omaa toimintaa. Yrittäjien jäseneksi voi liittyä jo opiskelijana. Opiskelijajäsenet saavat käyttöönsä yritystoiminnan aloittamista vauhdittavia etuja ja palveluita. Lisäksi tarjoamme myös opettajille yrittäjyysopetusta tukevaa tietoa. yrittajat.fi.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on aktiivinen opetus- ja kasvatusalan kehittäjä ja puolestapuhuja. OAJ kehittää ja monipuolistaa opettajien osaamista sekä tukee heidän yhteyksiään muuhun työelämään. OAJ vahvistaa opettajien valmiuksia kohdata muutoksia ja tulevaisuuden haasteita. www.oaj.fi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on 27 toimialaliiton keskusjärjestö ja elinkeinoelämän yhteinen ääni – se edustaa kattavasti Suomen kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. EK on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka rakentaa yrityksille ja yrittäjyydelle parempia toimintaedellytyksiä. www.ek.fi 

ny_logo_fi-sve_2015

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa toiminnallisia ja innostavia ohjelmia koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen käyttöön, tunnetuimpana NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma. NY-ohjelmat opettavat yrittäjyysasennetta ja taloudenhallintaa aidoissa tilanteissa tekemällä oppien sekä edistävät nuorten työelämätaitoja yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. NY:n alueellisena yhteystahona toimii YES. nuoriyrittajyys.fi mtk_logoMaa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK tekee työtä maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden hyväksi. Se edistää kouluyhteistyötä ja tarjoaa tukea ala- ja yläkoulujen tilavierailulle sekä tuottaa maatilan elinkeinotoiminnasta ja elintarviketuotannosta kertovaa oppimateriaalia ala- ja yläkouluun. www.mtk.fi

4H-nuorisojärjestö auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisen harrastuksen. Annamme valmiuksia työelämään ja koulutamme yrittäjyyteen sekä työllistämme nuoria erilaisiin tehtäviin. 4H:n tärkeimpiä eväitä lasten ja nuorten elämälle ovat oma-aloitteisuus, luotto ja usko omaan tekemiseen, hyvät yhteistyötaidot sekä ihmisten ja ympäristön kunnioitus. 4H vaikuttaa eri puolilla Suomea. Järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolilla Suomea sijaitsevista 225 paikallisesta 4H-yhdistyksestä, jotka tekevät käytännön nuorisotyötä. 4H-liitto tukee paikallisten 4H-yhdistysten toimintaa ja kehittää valtakunnallisia toimintatapoja. 4H työskentelee yli 300 nuorisotyön ammattilaista. Tukenamme on myös laaja vapaaehtoisten joukko. 4h.fi

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tarjoaa opetushenkilöstölle tietoa, tukea, materiaaleja ja toimintamalleja työelämän ja yrittäjyyden näkökulmien tuomiseksi opetukseen. Yrityksille TAT antaa valmennusta nuorten kohtaamiseen ja koulu-yritysyhteistyöhön sekä tutkimustietoa nuorista ja työelämästä. TAT ylläpitää nuorille suunnattua Kunkoululoppuu.fi-sivustoa työelämään, ammatteihin ja jatko-opintoihin liittyen. Sivustolta löytyy oma osio myös aikuisille. TAT koordinoi lisäksi Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta sekä toiselle asteelle suunnattuja Bisneskursseja. www.tat.fi

Perheyritysten liitto ylläpitää yhteyksiä yli 400 suomalaiseen perheyritykseen. Se tarjoaa osaamista ja ymmärrystä perheyrittäjyydestä ja tukea koulu-yritysyhteistyöhön. 
www.perheyritys.fi

Valtakunnallisen YES ry:n muut rahoittajat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES-verkoston alueelliset yhteistyökumppanit löydät YES-aluesivuilta.

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php