Vad då för YES?

YES är ett sakkunnignätverk som stöder och fortbildar lärare i företagsamhetsfostran, bygger upp regionalt arbete inom entreprenörskapsfostran och fungerar som regional utvecklare av samarbete.

Vårt mål är att varje ung finländare får ta del av företagsamhetsfostran oberoende av skolstadium och boningsort och att varje lärare har beredskap att förverkliga fostran till entreprenörskap i sitt arbete.

Vad gör vi?

YES-nätverket är ett unikt nätverk av nätverk som samlar aktörer inom entreprenörskapsfostran och övriga håll som är intresserade av att utveckla företagsamhet och arbetslivsfärdigheter såväl nationellt som regionalt.

Vi finns med och stöder läraren i företagsamhetsfostran på olika håll av Finland. Vi tränar undervisningspersonal, utvecklar entreprenörskapsfostran, bygger samarbete mellan skola och företag och erbjuder regionala UF-tjänster. Bekanta dig med våra tjänster.

Varför gör vi?

Aktörerna inom YES-nätverket har som mål att skapa en ny verksamhetskultur där utbildning och näringsliv för en aktiv dialog och där läroinrättningarna agerar företagsamt. Framförallt vill man ge unga färdigheter för arbetslivet och livet i övrigt redan under deras studietid. På det här sättet växer de unga upp för att bli företagsamma och kunniga medborgare som också har beredskap att skapa ny företagsamhet.

Som ett resultat av en företagsamhetsfostran förstärks en företagarmässig verksamhetskultur i skolan: undervisningspersonalens kunnande inom företagsamhet och arbetsliv förbättras, pedagogiken inom företagsamhetsfostran utvecklas och det föds nya lärmiljöer. Skolorna utexaminerar aktiva och företagsamma unga som klarar sig i det framtida arbetslivet.

YES-nätverket

YES-regionnätverket koordineras av Nationella YES rf. Målet för YES rf som grundades 2010 är att skapa ett YES-nätverk som utgör en varaktig verksamhetsmodell med riksomfattande täckning.

YES-nätverket fungerar med stöd av sina samarbetsparter. Som regionala samarbetsparter står regionala utvecklingsbolag och andra regionala samarbetsparter så som företagarorganisationer och NTM-centraler. Medlemmarna och finansiärerna för Nationella YES rf ser du på sidan Samarbetsparter.

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php