Mikä YES?

YES on asiantuntijaverkosto, joka tukee ja valmentaa opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.

Tavoitteenamme on, että jokainen suomalainen nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

Mitä teemme:

YES-verkosto on verkostojen verkosto, joka kokoaa yhteen yrittäjyyskasvatustoimijat ja muut yrittäjyyden ja työelämävalmiuksien kehittämisestä kiinnostuneet toimijat niin kansallisesti kuin alueellisestikin.

Olemme opettajan tukena yrittäjyyskasvatuksessa eri puolilla Suomea. Valmennamme opetushenkilöstöä, kehitämme yrittäjyyskasvatusta, rakennamme koulu-yritysyhteistyötä ja tarjoamme NY-aluepalveluja. Tutustu palveluihimme.

Miksi teemme:

YES-verkoston toimijoiden tavoitteena on luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria, jossa koulutus ja elinkeinoelämä käyvät aktiivista vuoropuhelua ja kouluista valmistuu aktiivisia ja yritteliäitä nuoria, jotka pärjäävät työelämässä.

Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena yrittäjämäinen toimintakulttuuri vahvistuu kouluissa: opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaaminen syvenee, yrittäjämäinen pedagogiikka kehittyy, koulu-yritysyhteistyö lisääntyy, uusia oppimisympäristöjä syntyy, elinvoimaisuus vahvistuu ja yrittäjyys lisääntyy.

YES-verkosto

YES-alueverkostoa koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Vuonna 2010 perustetun YES ry:n tavoitteena on luoda YES-verkostosta vakiintunut, valtakunnallisesti kattava toimintamalli.

YES-verkosto toimii yhteistyökumppanien tuella. Alueellisina yhteistyökumppaneina ovat seudulliset kehittämisyhtiöt ja muut alueelliset yhteistyökumppanit kuten yrittäjäjärjestöt sekä ELY-keskukset. Valtakunnallisen YESin jäsenet ja rahoittajat näet Kumppanit-sivulta.

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php