YES – Lukiot työelämään

 

lukiohanke_logotlukiohanke_web_1200px

YES-verkosto toteuttaa 1.4.2016–31.3.2019 Lukiot työelämään -hankkeen. Hankkeessa on mukana 17 lukiota, joihin rakennetaan työelämälähtöisempää lukiokoulutusta ja luodaan malleja lukiolaisten työelämään tutustumisjaksoiksi. Tavoitteena on muuttaa lukiokoulutus pysyvästi.

Tutustu Uuden osaamisen lukio -käsikirjaan

YES – Lukiot työelämään -hankkeen aikana tehdyn kehittämistyön ja kokeilujen tuloksena YES on julkaissut käsikirjan yrittäjämäisemmän lukion kehittämiseen. Lue Uuden osaamisen lukio – Rohkea, avoin ja yhteisöllinen -käsikirja Materiaalit-sivulta.

Käsikirjassa esiteltyjen mallien lisäksi hyvien mallien kerääminen jatkuu. Kaikki mallit voit lukea Trallasta: tralla.fi/uudenosaamisenlukio.

 

Tietoa hankkeesta

Miksi?
Syksyllä 2016 voimaan astunut uusi lukioiden opetussuunnitelma määrittelee yhdeksi lukiokoulutuksen tehtäväksi kehittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään ja työhön. YES Lukiot työelämään -hanke tähtää tämän tehtävän toteuttamiseen.

Miten?
Hankkeessa mukana olevat lukiot lähtevät YES-verkoston tukemana aktiivisesti luomaan omia yhteistyöverkostoja työelämään ja kokeilemaan toimintamalleja, joissa nuorille luodaan mahdollisuuksia oppia ilmiöpohjaisesti aitojen yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on yrittäjämäinen toimintakulttuuri, jossa nuorten ja opetushenkilöstön työelämä- ja yrittäjyystietous sekä yhteydet työelämään ovat vahvemmat. Työelämä on alusta alkaen vahvasti mukana lukioiden kehitystyössä. Yhtenä hankkeen tärkeänä tavoitteena on tehdä lukiolaisten työelämään tutustumisesta vakiintunut käytäntö.

Työkalut
Hankkeen aikana YES-verkosto tarjoaa lukioille koulutuksen ja verkostotuen lisäksi valmiita malleja koulu-yritysyhteistyöhön, kuten työelämän vapaaehtoiset YES Kummit sekä opettajien ja yrittäjien yhteistyöfoorumeita YES Café- ja YES Ope-yrittäjätreffit -tilaisuuksia. Hankkeen aikana paitsi toteutetaan ja kehitetään olemassa olevia malleja, myös ideoidaan uusia. Kokeilujen ja epäonnistumistenkin kautta tarkoitus on päästä tavoitteeseen eli siihen, että parhaista toimintamalleista tulee pysyviä ja lukioiden toimintakulttuuri aidosti muuttuu.

Mukana olevat YES-alueet ja lukiot
YES Lukiot työelämään -hankkeessa mukana on 17 lukiota kuudella eri YES-alueella.

YES Varsinais-Suomi: Laitilan lukio, Raision lukio
YES Keski-Uusimaa: Mäntsälän lukio, Nurmijärven yhteiskoulun lukio, Hyvinkään Sveitsin lukio
YES Kotka-Hamina: Karhulan lukio, Haminan lukio, Kotkan lyseon lukio
YES Pohjois-Pohjanmaa: Oulunsalon lukio, Nivalan lukio, Utajärven lukio, Kiimingin lukio
YES Etelä-Savo: Mikkelin lukio, Ristiinan lukio, Pieksämäen lukio
YES Pohjanmaa: Vasa övningsskolas gymnasium, Korsholm gymnasium

Yhteistyökumppanit
YES Lukiot työelämään -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Nuori Yrittäjyys ry, Suomen Yrittäjät sekä YES-verkoston alueelliset ja valtakunnalliset taustaorganisaatiot. Hanketta koordinoi Valtakunnallinen YES ry.

Rahoitus
Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lue koko hankekuvaus Euroopan rakennerahaston EURA 2014 -tietojärjestelmässä.

Lue YES – Lukiot työelämään -ystäväkirjaa

YESin ystäväkirja-juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta. Lue sarjan tähän mennessä ilmestyneet jutut:

Korsholm gymnasium tarjoaa yrittäjyyttä ja työelämätaitoja

Korsholm gymnasium tarjoaa opiskelijoilleen yrittäjyyskursseja, yrittäjyysaiheisia teemaopintoja ja -viikkoja ja erilaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat pääsevät tutustumaan koulun ulkopuoliseen opiskeluun ja työelämään. Lukiossa on myös mahdollisuus perustaa oma yritys NY Vuosi yrittäjänä -kurssilla.

Tästä mallia työelämälähtöiseen lukioon: yritteliäs ja yhteisöllinen Karhulan lukio

Karhulan lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy yrittäjyyslinjan lisäksi monipuolisesti myös muissa oppilaineissa ja yhteistyötä tehdään laajasti muiden toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Opiskelijat voivat perustaa harjoitusyrityksen ja kaikki kakkoset suorittavat TET-jakson. Myös opettajien yrittäjyyskasvatusosaamiseen panostetaan.

 

Nivalan lukiossa opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään ja perustamaan oman harjoitusyrityksen – lukiolla on myös oma yritystiimi

Nivalan lukiossa on tarjolla yhteensä kuusi yrittäjyyskurssia, ja yrittäjyysaiheista toimintaa on järjestetty kaikille lukiolaisille. Esimerkiksi Amazing Business Race on jokakeväinen tempaus lukion kakkosluokkalaisille.

Teemaopintoja, erilaisia oppimisympäristöjä ja työelämään tutustumista – näin yrittäjyyskasvatus toteutuu Pieksämäen lukiossa

Pieksämäen lukio tekee eri oppilaineissa paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, ja vierailuja järjestetään puolin ja toisin. Tänä keväänä kaikille 2. vuosikurssin opiskelijoille järjestettiin myös lukiotet.

Haminan lukiossa kaikki lukiolaiset pääsevät kahdeksi päiväksi TETiin, myös ope-TET käytössä

Haminan lukiossa toteutetaan oppiainerajat ylittäviä kursseja, järjestetään yrittäjyyspäiviä ja tehdään paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kaikki lukiolaiset suorittavat kaksi päivää työelämään tutustumista lukion aikana,  ja myös opettajat pääsevät ope-tettiin.

Raision lukiossa yrittäjyyskasvatusta saavat niin opiskelijat, opettajat kuin rehtorikin

Raision lukiossa opiskelijoille on tarjolla viiden kurssin laajuinen Yrittäjyyslinja. Opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa NY-yritys, ja yhteistyö muiden koulujen ja yrittäjien kanssa on tiivistä. Vuosittaisiin tapahtumiin kuuluvat muun muassa Raisio Business Race, NY 24h -leiri, Harrastepäivä ja Job Shadowing -työharjoittelu.

Vasa övningskolas gymnasiumissa on laajat yhteistyöverkostot

Vasa övningsskolas gymnasiumissa yrittäjyyskasvatus näkyy monissa oppiaineissa ja yhteistyöverkostot ovat laajat. Yhteiskuntaopin yrittäjyyskurssilla on myös syntynyt oikeita yrityksiä.

Mikkelin lukiossa opiskelijat pääsevät ideoimaan kurssisisältöjä ja opettajat tutustuvat työelämään

Mikkelin lukion opiskelijoille on tarjolla yrittäjyyskursseja ja teemaopintoja, ja moneen kurssiin sisältyy yhteistyötä työelämän kanssa.

Kiimingin lukio panostaa nyt yrittäjyyskasvatukseen

Kiimingin lukiossa on tänä lukuvuonna merkittävänä painopistealueena yrittäjyyskasvatus.

Kotkan lyseon lukiossa opiskellaan yrittäjämäisellä otteella

Kotkan lukiossa yhteistyökumppanien verkosto on laaja ja yrittäjyyskasvatusta viedään nyt yhdessä virkeästi eteenpäin.

Näin Mäntsälän lukiossa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta

Mäntsälän lukiossa opiskelijat muun muassa käyvät yritysvierailuilla, tekevät TET-päiviä ja kuulevat yliopisto-opiskelijoilta jatko-opinnoista.

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php