UF regiontjänster

UF-programmen är avsedda att användas som en del av undervisningen i skolor. Som kontakthåll för UF-programmen fungerar YES-nätverket. 

NY_yrittajyyskasvatuksen_polku_2016-17_tekstit_sve
YES-nätverket verkar i samarbete med Ung Företagsamhet rf (UF): YES-regionkontoren fungerar som kontaktforum för UF-studieprogrammen. Du kan bekanta dig med programmen på olika skolstadier inom ramen för UF Stigen för företagsamhetsfostran på adressen nuoriyrittajyys.fi/sv/program.

Genom samarbetet mellan UF och YES finns fortbildning och stöd tillgängligt över allt i landet där man vill ta i bruk UF studieprogram. YES erbjuder stöd då man vill ta i bruk UF studieprogram och skapa nätverk med företag. Dessutom ordnar YES regionala evenemang i anslutning till programmen. Här kan bl.a. nämnas de regionala UF-mässorna.

YES ordnar regional programutbildning i UF-programmen

YES ordnar genom sina regionala aktörer avgiftsfria UF-programskolningar i alla UF-program längs med läsåret.

Bekanta dig med fortbildningsutbudet i UF:s kalender. Du kan också föreslå YES-skolningar för din YES-kontaktperson eftersom fortbildningar också ordnas enligt önskemål. Om du vill kan du också delta i fortbildningar som ordnas i andra YES-regioner. YES ordnar även UF-programskolningar på svenska.

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php