Fortbildningar

Det hör till varje lärares arbete att coacha unga för framtiden och arbetsliv. Vi strävar till att målen i läroplanen uppfylls och blir en del av undervisningen.

opettajat1200

Vi erbjuder undervisningspersonal YES-skolningar som ger färdigheter att utveckla och förverkliga företagsamhetsfostran i det egna arbetet. Stifta bekantskap med fortbildningar som ordnas nära dig genom att titta in på evenemangskalendern för din egen YES-region eller föreslå en fortbildning för din egen YES-regionaktör. YES-regioner erbjuder följande fortbildningar:

YES Pedagogikverkstad

I en YES Pedagogikverkstad lär man sig att bygga upp en företagsam verksamhetskultur för hela läroinrättningen. Under fortbildningen bekantar man sig med pedagogiken inom entreprenörskapsfostran och tar tillsammans i bruk verktyg och verksamhetsmodeller för läroinrättningens företagsamhetsfostran. Läs mera i Arbetsboken för företagsamhetsfostran.


YES Info

YES Infon passar som inledning till företagsamhetsfostran och till exempel som ett kort anförande under ett evenemang. Under YES Infon går man bland annat igenom grundprinciperna inom entreprenörskapsfostran, god praxis och stöd som står till buds för undervisningspersonal.

YES Fba
YES Lärarcoaching och
YES Rektorscoaching

YES Fba,YES Lärarcoaching och YES Rektorscoaching strävar till att utveckla fostran till entreprenörskap i det egna arbetet. Dessa fortbildningar ordnas i samarbete med experter inom företagsamhetsfostran och delvis med olika aktörer som erbjuder fortbildning.

UF-programutbildningar

YES ordnar genom sina regionala aktörer avgiftsfria UF-programskolningar i alla UF-program och stöd i användningen av UF-programmen. Läs mer om YES:s UF-regiontjänster.

YES ordnar också nationella evenemang och skolningar. Information om dessa hittar du i den Nationella YES rf:s  evenemangskalender.

 

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php