Samarbete skola-näringsliv

Genom samarbete mellan skola och arbetsliv får unga en realistisk uppfattning av arbetslivet och företagsamhet och bekantar sig med näringslivet i närregionen.

YES_kummi_lari_1200

Vi stöder både lärare och företagare stöd i samarbetet mellan skolan och företag. Vi erbjuder nätverk och verksamhetsmodeller där du får en chans att skapa nya kontakter och hitta idéer om samarbete. Bekanta dig med våra verksamhetsmodeller som passar på alla skolstadier. Mera information om regionalt utbud får du på ditt närmaste YES-kontor.
YES Faddrar

kummiYES Faddrar

YES Faddrar är företagare och arbetslivssakkunniga som för med sig kunskap om arbetslivet i skolans vardag och fungerar som förebild för unga som arbetare och sakkunniga i sin egen bransch. En YES Fadder hjälper till med skolans företagsamhetsfostran i sin roll som sakkunnig och ökar de ungas arbetslivskännedom och företagsamma inställning med sin erfarenhet och sitt exempel.

Skolor och lärare kan söka efter YES Faddrar på adressen yeskummit.fi där man hittar faddrar i olika regioner i Finland. På portalen kan man lämna in en fadderbegäran i vilken du önskar att arbetslivsrepresentanten t.ex.

  • bjuder in elever på studiebesök
  • berättar sin egen företagarsaga i skolan
  • blir rådgivare för UF-företag eller gästar andra UF-program
  • deltar i skolans eget projekt eller
  • erbjuder en PRAO-plats.

För företagare är YES Faddrar ett strålande tillfälle att bekanta sig med kommande arbetstagare och vara med och utveckla ungas kunnande och inställning. Som företagare får du också synpunkter och idéer för att utveckla din egen verksamhet av de unga. Genom samarbetet ser du hurudant kunnande nutidens unga har – och vad de kanske saknar. Som YES Fadder kan du påverka innehållet i utbildningen och föra in arbetslivets synvinklar i utbildningen. Registrera dig nu som YES Fadder!

YES Fadderverksamhet i Tammerfors – titta på videon:

 
YES Café

opettajiaYES Café

YES Café är ett lärarmöte som ordnas utanför skolan i ett lokalt företag.

För lärarna erbjuder ett YES Café kunskap om företaget och dess verksamhetsbransch och ger synvinklar till skolans egen vardag. Företaget å sin sida får presentera sin verksamhet och bekanta sig med regionens utbildning i en bekant verksamhetsmiljö.

Målet med ett YES Café är att sammanföra skolan och företaget kring ett samarbete. Under YES Caféet kan man diskutera inledande av samarbete och till exempel fylla i en gemensam årsklocka för företagsamhetsfostran. Av företaget som deltar i ett YES Café önskar vi mötesutrymme och arrangerande av ”caféet” för 10-25 lärare.

Innehållet för YES Caféet planeras enligt önskemål. Lärare och företagare, ta kontakt med närmaste YES-aktör så ordnar vi YES Caféet!

YES Lärar-företagarträff

opettajia2YES Lärar-företagarträff

Samarbete mellan skola och företag är lättare om lärarna och regionens företagare känner varandra. Vi stämmer träff!

Under YES Lärar-företagarträffen får du en chans att skapa nya kontakter, bolla med idéer om samarbete mellan skola och företag och höra om fungerande samarbetsmodeller. YES Lärar-företagarträffen är också ett ypperligt sätt att inleda samarbetet mellan skolan och regionens näringsliv. Programmet byggs upp enligt önskemål, men kan till exempel innehålla:

  • inseendeväckande exempel på samarbete mellan skola och företag
  • företagens anförande
  • minutträffar med så många nya kontakter som möjligt
  • arbete kring ett gemensamt tema
  • rekrytering av YES Faddrar

YES Lärar-företagarträffen räcker cirka 2-3 timmar och hålls efter arbetsdagen. Det lönar sig att ordna YES Lärar-företagarträffar också i samband med andra tillställningar. Till exempel under evenemang riktade till unga kan det finnas en god stund för en träff mellan lärare och näringslivsrepresentanter. Träffen kan ordnas i företagets utrymmen och då kan man närmare bekanta sig med företaget och de möjligheter det erbjuder till samarbete.

Fråga din närmaste YES om tidpunkten för följande YES Lärar-företagarträff eller ta kontakt så fixar vi en date!

YES Mentor

opettajat4YES Mentor

YES Mentor är en verksamhetsmodell för samarbete mellan lärare och företagare och ett sätt att skapa personliga, yrkesmässiga nätverk.

Idén är att skapa ett mentorpar där läraren och företagaren fungerar som mentor för varandra. Både läraren och företagaren har rollen som lärling och då ökar den nyttiga kunskapen om företagsamhet och arbetsliv hos båda.

För läraren är mentorparet en personlig kontakt till arbetslivet. Via denna kontakt får hen en bild av aktuella arbetslivsbehov och verktyg för sin egen undervisning.

Företagaren får ett tillfälle att dela med sig av sitt kunnande och sin know-how inom sin egen bransch och därigenom ha en inverkan på framtida arbetstagare. Samtidigt kan hen fungera som budbärare av arbetslivets behov gentemot läroinrättningen.

Tips och råd för att bygga upp ett fungerande YES Mentorsammarbete mellan läraren och företagaren får du i YES Mentor –guiden som du hittar på Material-sidorna (på finska). Guiden har gjorts i Nyland i samband med erfarenheter och konstaterade, fungerande verksamhetsmodeller man fått i pilotprojektet YES Mentor. Yrkeslärare på andra stadiet och företagare deltog i pilotprojektet.

YES Fadderskuggning

YES Fadderskuggning

YES Fadderskuggning går ut på att lärare under en dag följer med en företagare eller representant för näringslivet. YES Fadderskuggningen utförs som pilotprojekt år 2017.

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php