Koulu-yritysyhteistyö

Koulun ja työelämän yhteistyöllä nuoret saavat realistisen käsityksen työelämästä ja yrittäjyydestä ja tutustuvat lähialueen elinkeinoelämään.

YES_kummi_lari_1200

Annamme tukea koulu-yritysyhteistyöhön niin opettajalle kuin yrittäjällekin. Tarjoamme verkostoja ja toimintamalleja, joilla pääset luomaan uusia kontakteja ja ideoimaan yhteistyötä. Tutustu kaikille kouluasteille sopiviin toimintamalleihimme, lisätietoja alueellisesta tarjonnasta saat lähimmästä YES-toimistosta:
YES Kummit

kummiYES Kummit

YES Kummit ovat yrittäjiä ja työelämän toimijoita, jotka tuovat tietoa työelämästä koulujen arkeen ja toimivat esikuvana nuorille työn tekijöinä ja oman alansa ammattilaisina. YES Kummi auttaa asiantuntijan roolissa koulun yrittäjyyskasvatuksessa sekä lisää kokemuksellaan ja esimerkeillään nuorten työelämätuntemusta ja yrittäjämäistä asennetta.

Koulut ja opettajat voivat hakea YES Kummia osoitteessa yeskummit.fi, josta löytyy kummeja eri alueilta ympäri Suomea. Portaalissa voit tehdä kummipyynnön, jossa toivot työelämän edustajaa esimerkiksi

  • kutsumaan oppilaita yritysvierailuille
  • kertomaan oman yrittäjätarinansa koululla
  • neuvonantajaksi nuorten NY-yrityksiin tai vierailijaksi muihin NY-ohjelmiin
  • osallistumaan koulun omaan projektiin tai
  • tarjoamaan TET-paikkaa.

Yrittäjälle YES Kummit on loistava tilaisuus tutustua tuleviin työntekijöihin ja olla mukana kehittämässä nuorten osaamista ja asenteita. Yrittäjänä saat myös nuorilta näkemyksiä ja ideoita oman toimintasi kehittämiseen. Yhteistyön kautta näet, mitä osaamista nykynuorilla on – ja mitä heiltä ehkä puuttuu. YES Kummina voit vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tuoda opetukseen työelämän näkökulmaa. Rekisteröidy YES kummiksi nyt!

Tutustu YES Kummeihin – katso Aatu & YES Kummit -videosarja YouTubesta:

 
YES Ope-yrittäjätreffit

opettajia2YES Ope-yrittäjätreffit

Koulu-yritysyhteistyö on helpompaa, kun opettajat ja alueen yrittäjät tuntevat toisensa. Käydään siis treffeillä!

YES Ope-yrittäjätreffien aikana pääset luomaan uusia kontakteja, ideoimaan koulu-yritysyhteistyötä ja kuulemaan toimivista yhteistyön malleista. YES Ope-yrittäjätreffit on myös hyvä tapa aloittaa yhteistyö koulun ja alueen elinkeinoelämän välillä. Ohjelma rakentuu toiveiden mukaan, mutta se voi sisältää esimerkiksi:

  • oivaltavia case-esimerkkejä koulu-yritysyhteistyöstä
  • yritysten puheenvuoroja
  • minuuttitreffit mahdollisimman monen uuden kontaktin kanssa
  • työskentelyä yhteisen teeman parissa
  • YES Kummien rekrytointia

YES Ope-yrittäjätreffit kestävät noin 2–3 tuntia, ja ne pidetään työpäivän jälkeen. YES Ope-yrittäjätreffejä voi ja kannattaa pitää myös muiden tilaisuuksien yhteydessä. Esimerkiksi nuorille suunnatuissa tapahtumissa voi olla hyvä hetki opettajien ja elinkeinoelämän kohtaamiselle. Treffit voidaan pitää yrityksen tiloissa, jolloin ohjelmaan voi kuulua tarkempi tutustuminen yritykseen ja sen tarjoamiin yhteistyömahdollisuuksiin.

Kysy oman alueesi YES:istä seuraavien YES Ope-yrittäjätreffien ajankohtaa tai ota yhteyttä niin laitamme treffit pystyyn!

Lue, miten YES Ope-yrittäjätreffit sujuivat Keravalla: Opettajien ja työelämän vuoropuhelu kukoistaa kun yhteinen foorumi löytyy

Lue, miten YES Ope-yrittäjätreffit sujuivat Salossa ja Laitilassa

Lue Kaarinan Uutisista, miten YES Ope-yrittäjätreffit auttoivat tapahtumasuunnittelussa

YES Café

opettajiaYES Café

YES Cafè on opettajakokous, joka järjestetään koulun ulkopuolella paikallisessa yrityksessä.

Opettajalle YES Café tarjoaa tietoa yrityksestä ja sen toimialasta ja antaa näkökulmia koulun omaan arkeen. Yritys puolestaan pääsee esittelemään toimintaansa ja tutustumaan alueen koulutukseen tutussa toimintaympäristössä.

YES Cafén tavoitteena on verkottaa koulua ja yritystä yhteistyöhön. YES Cafén aikana voi keskustella yhteistyön käynnistämisestä ja esimerkiksi täyttää yhteistä yrittäjyyskasvatuksen vuosikelloa. YES Caféen osallistuvalta yritykseltä toivomme kokoontumistilan ja ”café:n” järjestäminen 10-25:lle opettajalle.

YES Café:n sisältö suunnitellaan toiveiden mukaan. Opettaja ja yrittäjä, ottakaa yhteys lähimpään YES-toimijaan niin järjestämme YES Cafén!

YES Mentor

YES Mentor

YES Mentor on toimintamalli opettajan ja yrittäjän väliseen yhteistyöhön ja keino luoda henkilökohtaisia, ammatillisia verkostoja.

Ideana on luoda vertaismentoripari, jossa opettaja ja yrittäjä mentoroivat toisiaan vastavuoroisesti. Opettaja ja yrittäjä ovat molemmat oppijan ja opettajan roolissa, jolloin ammatin kannalta hyödyllinen yrittäjyys- ja työelämätietous kasvaa kummallakin.

Opettajalle mentoripari on henkilökohtainen kontakti työelämään, jolta hän saa kuvan ajankohtaisista työelämän tarpeista ja työkaluja omaan opetukseensa.

Yrittäjälle mentoritoiminta antaa tilaisuuden jakaa omaa osaamistaan ja oman ammattialansa tietotaitoa ja sitä kautta vaikuttamaan tulevaisuuden työntekijöihin. Samalla hän voi toimia työelämän tarpeiden viestin välittäjänä oppilaitoksen suuntaan.

Vinkkejä ja neuvoja toimivan YES Mentorointiyhteistyön rakentamiseen opettajan ja yrittäjän välille saat YES Mentor -oppaasta, jonka löydät Materiaalit-sivulta. Opas on tehty Uudellamaalla toteutetun YES Mentor -pilottihankeen aikana kerättyjen kokemusten ja hyväksi havaittujen toimintamallien pohjalta. Pilottihankkeessa oli mukana ammatillisen toisen asteen opettajia ja yrittäjiä.

YES Kummivarjostus

opettajat4

YES Kummivarjostus

YES Kummivarjostuksessa opettaja seuraa päivän ajan yrittäjää tai työelämän edustajaa (YES Kummia)

. Kummivarjostus vahvistaa opettajan työelämä- ja yrittäjyystietoutta ja antaa näkökulmia yrittäjämäiseen toimintaan.

YES Business Tour -kiertoajelu

YES Business Tour -kiertoajelu

YES Business Tour on opetushenkilöstölle suunnattu kiertoajelu omassa kunnassa tai omalla alueella. Kiertoajelun tavoitteena on tutustua alueen elinkeinoelämään vierailemalla paikallisissa yrityksissä. Kiertoajelulla on mukana ”bussiemäntä tai -isäntä”, joka kertoo muista elinkeinoelämän erityispiirteistä sekä yrityksistä, joissa ei vierailla. Bussimatkalle voidaan myös kutsua työelämän edustajia kertomaan työelämästä.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php