Tjänster

YES hjälper lärare att fostra framgångsrika ungdomar genom att erbjuda tjänster inom fostran till företagsamhet för undervisningspersonal.

YES-fortbildningar

Utväcking av företagsamhetsfostran

Samarbete skola-näringsliv

UF-region tjänster

YES-tjänsterna är i huvudsak avgiftsfria. Vi också erbjuder material för undervisningen.

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php