Material

YES fungerar som en distributionskanal för olika material och verksamhetsmodeller inom entreprenörskapsfostran. Tryckta material kan du fråga efter hos din YES-regionaktör – via oss får du både YES’ egna med också material som andra aktörer producerat för företagsamhetsfostran och som är ämnade för undervisningspersonal. 

YES-material finns i huvudsak på finska. På våra finskspråkiga sidor finns det landskapsomfattande och regionala strategier för företagsamhetsfostran, alla YES-kataloger och övriga YES-material.

Nya material

 

Min värld – Arbetsbok för mångsidig kompetens

En arbetsbok för lärare som vill förstå, utveckla och tillämpa den nya läroplanens mål för mångsidig kompetens. Med hjälp av arbetsbokens uppgifter funderar eleverna över vad kompetensområdena betyder i deras liv, sätter upp personliga mål och undersöker akternas betydelse för att uppnå sina mål. Min värld (pdf).

 

 Kartan över färdigheterna inom mångsidig kompetens

Utskrivbar arbetsmodell som kan du använda med eleverna för att gestalta helhetsbilden av de mångsidiga kompetenserna. Använd tillsammans med Min värld -arbetsbok. Karta över färdigheter (pdf).

 

Arbetsbok inom företagsamhetsfostran

Arbetsbok inom företagsamhetsfostran är gjort för lärare, rektorer och arbetslivets samarbetspartners. Den hjälper dig planera och utveckla fostran till entreprenörskap. Läs på sidan yesverkosto.fi/tyokirja.

YES_katalog_bra_metoder_kansiYES-katalog 1: Bra metoder

Den första YES-katalogen som behandlar god praxis och bra metoder har översatts till svenska. YES-katalog 1: Bra metoder (pdf)

vs_strategia_sv_kansiStrategi 2020 för fostran till företagande i Egentliga Finland

Broschyren innehåller visionen och konkreta mål för fostran till företagande i Egentliga Finland. Strategi 2020 för fostran till företagande i Egentliga Finland (pdf).

 

Övrigt material för företagsamhetsfostran

Material på svenska för företagsamhetsfostran. På våra finskspråkiga sidor finns flera länkar.4H

4H:s modell inom företagsamhetsfostran som heter Kolme askelta työelämään (Tre steg mot arbetslivet) växer barnen stegvis in i arbetslivet och entreprenörskap. Finlands svenska 4H som har över 4 000 medlemmar erbjuder 4H-verksamhet på svenska. www.fs4h.fiUtvecklingscentralen Lärorik

Utvecklingscentralen Lärorik erbjuder material inom företagsamhetsfostran såväl som lärarstöd och som studiematerial. Bekanta dig med Läroriks material för entreprenörskapsfostran.


UF-program

Ung Företagsamhet rf erbjuder studieprogram som stöder entreprenörs- och konsumentfostran åt unga mellan 7-25 år via skolor, utbildningsanstalter och universitetUF studieprogrammen är kostnadsfria, bortsett från miniföretagprogrammen. YES erbjuder stöd då man vill ta i bruk studieprogram och ordnar avgiftsfria UF-programskolningar. Läs mera om YES-nätverkets UF regiontjänster.

 

Företagarna i Finland

Företagarna i Finland har material för samarbete mellan skola och företag.

Företagsbyn

Den Ekonomiska Informationsbyrån TAT har skapat en Företagsby som utgör en inlärningshelhet för samhälle, ekonomi, arbetsliv och entreprenörskap. Verksamhetsmodellen bildar en inlärningsstig för företagsamhetsfostran i grundskolan. Lärmiljön som belönats som världens bästa utbildningsinnovation består av lärarfortbildning, lektioner i skolan och ett besök i lärmiljön i Företagsbyn.

 

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php