Materiaalit

YES levittää yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalleja ja materiaaleja. Painettuja materiaaleja voit kysyä YES-aluetoimijaltasi – kauttamme saat YESin sekä muiden toimijoiden tuottamia opetushenkilöille suunnattuja yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja. YESin omat materiaalit löydät myös sähköisenä alta.

YES-materiaalit | Yrittäjyyskasvatuksen strategiatYES-katalogit

 Uusimmat materiaalit 

 

Uuden osaamisen lukio -käsikirja

Uuden osaamisen lukio – Rohkea, avoin ja yhteisöllinen -julkaisu on lukioiden opetushenkilöstölle suunnattu käsikirja, jonka avulla lukiot voivat kehittää toimintakulttuuriaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Lue tästä: YES_ Uuden osaamisen lukio -Rohkea avoin ja yhteisöllinen (pdf).

YES-katalogi: Kokeile

Jotta voimme uudistaa opetusta, meidän pitää uskaltaa muuttaa tapaa tehdä asioita. Katalogiin on koottu case-esimerkkejä siitä, miten tällä hetkellä ympäri Suomea oppilaitokset rakentavat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Lue tästä: YES-katalogi 2017 (pdf).

Mun maailma – Laaja-alaisen osaamisen työkirja

Työkirja uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitojen ymmärtämiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen. Tehtävien avulla oppijat pohtivat, mitä taidot merkitsevät heidän omassa elämässään, asettavat itselleen tavoitteita ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa. Lue tästä: Mun maailma (pdf).

 Laaja-alaisen osaamisen taitokartta

Tulostettava työpohja, jota voit käyttää oppilaiden kanssa laaja-alaisen osaamisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Käytä yhdessä Mun maailma -työkirjan kanssa. Avaa tästä: Laaja-alaisen osaamisen taitokartta (pdf).


YES-materiaaleja

Tästä löydät yrittäjyyskasvatuksen malleja opetukseen ja oppitunneille, esimerkkejä oppimisympäristöistä, koulu-yritysyhteistyöstä ja yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikasta sekä materiaaleja opettajan yrittäjyys- ja työelämäosaamisen kehittämiseen sekä materiaalia koko koulun toimintakulttuurin kehittämiseen ja yrittäjämäisen asenteen lisäämiseen.

Uuden osaamisen lukio -käsikirja

Uuden osaamisen lukio – Rohkea, avoin ja yhteisöllinen -julkaisu on lukioiden opetushenkilöstölle suunnattu käsikirja, jonka avulla lukiot voivat kehittää toimintakulttuuriaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Lue tästä: YES_ Uuden osaamisen lukio -Rohkea avoin ja yhteisöllinen (pdf).

 

Mun maailma – Laaja-alaisen osaamisen työkirja

Työkirja uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitojen ymmärtämiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen. Tehtävien avulla oppijat pohtivat, mitä taidot merkitsevät heidän omassa elämässään, asettavat itselleen tavoitteita ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa. Lue tästä: Mun maailma (pdf).

 Laaja-alaisen osaamisen taitokartta

Tulostettava työpohja, jota voit käyttää oppilaiden kanssa laaja-alaisen osaamisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Käytä yhdessä Mun maailma -työkirjan kanssa.Avaa tästä: Laaja-alaisen osaamisen taitokartta (pdf).

YES-katalogi: Kokeile

Jotta voimme uudistaa opetusta, meidän pitää uskaltaa muuttaa tapaa tehdä asioita. Katalogiin on koottu case-esimerkkejä siitä, miten tällä hetkellä ympäri Suomea oppilaitokset rakentavat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yrittäjämäistätoimintakulttuuria. Lue tästä: YES-katalogi 2017 (pdf).

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja on työkalu uusien ideoiden kehittämiseen ja koulutuksen uudistamiseen. Sen avulla oppilaitokset voivat rakentaa työelämälähtöisempää opetusta ja yrittäjämäisempää toimintakulttuuria. Työkirjan ja sen sähköiset materiaalit löydät osoitteesta yesverkosto.fi/tyokirja.


Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja

Työkirja helpottaa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden jalkauttamista ja kehittämistä. Käytä yksin tai ryhmässä – sen avulla teet yrittäjyyskasvatuksesta suunnitelmallista, osallistavaa ja aikataulutettua. Lue tästä: Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja (pdf).

uskalla_kansi

Uskalla unelmoida, rohkene yrittää

Pärjätäkseen tulevaisuuden työelämässä nuorten pitää hallita uudenlaisia taitoja. Näiden taitojen opettamisessa koulutuksella on nyt mahdollisuus näyttää mihin se kykenee. Tämä julkaisu syntyi YES goes to lukio -hankeen kahden vuoden työstä. Tuloksena kokosimme viisi keskeistä osa-aluetta yrittäjämäisen koulun luomiseksi. Lue pdf tai siirry julkaisun nettisivustolle.

 


Millainen yrittäjyyskasvattaja olet -testi

Yrittäjyyskasvatus tarvitsee ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia ja intohimon kohteita. Oletko sinä verkottaja, valmentaja, johtaja vai asiantuntija? Tee nettitesti

yrittajyystesti_ihmmiset
YESin yrittäjyystesti

Millainen yrittäjä sinussa piilee – onko sinussa visionäärin vikaa vai toimitko pahaiten muiden inspiroijana? Yrittäjyystesti selvittää, millaisissa työtehtävissä olet parhaimmillasi. Se ei suoraan kerro onko sinusta yrittäjäksi vai ei, mutta voit selvittää, millainen yrittäminen sinulle sopii ja kuinka suosittua yrittäjyys on ihmistyypillesi. Tee testi

mentor_kansi

YES Mentor -opas

YES Mentor on toimintamalli opettajan ja yrittäjän väliseen yhteistyöhön kaikille kouluasteille ja uusi keino luoda henkilökohtaisia, ammatillisia verkostoja. YES Mentor -oppaasta löydät vinkkejä ja neuvoja toimivan mentorointiyhteistyön rakentamiseen. Lue tästä: YES Mentor -opas (pdf).

Maakunnalliset ja alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat

YES-verkoston tavoitteena on yritteliäs toimintakulttuuri ja aktiivinen, hyvinvoiva nuori. Osallistumme monella alueella yrittäjyyskasvatuksen strategiatyöhön, jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus saada yrittäjyyskasvatusta asuinpaikasta, oppilaitoksesta tai kouluasteesta riippumatta.

v_s_strategiaYritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi

Julkaisu sisältää Varsinais-Suomen maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen vision ja konkreettiset tavoitteet. Lue tästä: Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi (pdf).

k_s_strategiaKeski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma 2011–2015

Ohjelmassa kuvataan suuntaviivoja ja tavoitteita yrittäjyyskasvatukselle Keski-Suomessa sekä mallinnetaan yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua. Ohjelma kuvaa yrittäjyyskasvatuksen monipuolista kenttää ja sen moninaisia mahdollisuuksia ja rakentaa kehittämispolkuja tuleville vuosille. Lue tästä: Keski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma (pdf).

e_s_strategia_kansiEtelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen strategia

Opin, onnistun, otan vastuun – yhdessä, yrittäen. Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen strategia kuvaa niitä käytännön toimenpiteitä, joita alueen toimijat ja sidosryhmät tekevät jalkauttaakseen yrittäjyyskasvatuksen. Lue tästä: Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen strategia (pdf). Strategiajulkaisun rinnalle on myös koottu case-esimerkeistä Kimmoke-katalogi.

Kolarin seudun yrittäjyyskasvatuksen alueelliset suuntaviivat

Väylänvarren yrittäjyys- ja osallisuuskasvatuksen strateginen ja pedagoginen toimintaohjelma vuoteen 2027. Julkaisuun on koottu Pellon, Muonion ja Kolarin kuntien alueen yrittäjyyskasvatuksen visio, tavoitteet ja polut aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun. Lue peda.netissä.

helsinginohjelma_kansiHelsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin kaupungin, oppilaitosten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien yhteinen näkemys yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä. Esitteeseen on koottu visio ja keskeiset tavoitteet, joiden avulla rakennetaan yhtenäistä yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua perusopetuksesta korkea-asteelle. Lue tästä: Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma (pdf).

p_h_strategiaPäijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpideohjelma 2020

Strategiassa määritellään yhteinen yrittäjyyskasvatuksen visio ja sitä konkretisoivat tavoitteet. Strategian tueksi on laadittu oppilaitoksia koskevat toimenpiteet, jotka määrittävät yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimenpiteitä perusasteelta aina korkeakoulutukseen saakka, sekä tiekartta kuntien toimenpiteitä varten. Lue tästä: Päijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia (pdf).

p_p_strategia_kansiPohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2016–2020

Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategian tavoitteena on yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen, yrittävän kulttuurin rakentaminen ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittäminen. Se tähtää sisällöllisesti yhtenäiseen yrittäjyyskasvatuksen polkuun, jossa opiskelijan tietotaito lisääntyy kumulatiivisesti ja opintojen jälkeen yrittäjyys nähdään realistisena vaihtoehtona. Lue tästä: Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia (pdf).

kaakkois_suomen_strategia
Väylä Yrittäjyyteen – Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020

Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia tavoittelee talouskasvua ja menestymistä hyödyntämällä Kaakon ihmisissä, organisaatiossa ja yrityksissä oleva potentiaali. Keinoina ovat yrittäjyys, osaaminen ja kansainvälisyys. Laajamittaisella ja tavoitteellisella yrittäjyyskasvatuksella sekä kielitaidolla vaikutetaan suoraan maakunnan tulevaisuuteen. Lue tästä: Väylä Yrittäjyyteen (pdf).satakunta_strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015

Satakunnan maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategia on käytännön toimenpidesuunnitelma, jonka avulla yrittäjyyskasvatustyö vahvistuu ja tuottaa entistä parempia tuloksia. Strategiaan on kuvattu yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja toimenpiteet varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Lisäksi strategia toimii työkaluna päätöksenteossa tehtäessä valintoja opetuksen kehittämisen painopistealueista. Lue tästä: Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia (pdf).


YES-katalogit

Kokoamme käytännön esimerkkejä siitä, mitä on jo tehty – innostu, matki, kehitä ja ota käyttöön!

yrittajyytta_lukioon

YES-katalogi 4: Yrittäjyyttä lukioon!

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. ROBO-puulaaki, Kansalaisoikeus-teemapäivä, lukiolaisten oppihetki alakouluille, Kreaktiv, lukion matkailuopinnot, Yrittäjyysviikko, kummioppilastoiminta, oppilaiden yhteistyöprojekti Ylen kanssa ja opettajien yrittäjyysvalmentaja. Lue tästä: YES-katalogi 4: Yrittäjyyttä lukioon! (pdf).

katalogi2_koulu-yritysyhteistyo

YES-katalogi 2: Koulu-yritysyhteistyö

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. Innovaatiotreffit, MYÖ ja TYÖ -messut, YES Kummit, Kiva Duuni, Kyläkoulukahvila, kummiyrityksen toimeksiannon toteuttaminen sekä YrittäjyysRastit. Lue tästä: YES-katalogi 2: Koulu-yritysyhteistyö (pdf).

katalogi1_koulu_yritysyhteistyo

YES-katalogi 1: Koulu-yritysyhteistyö

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. Duunisuunnistus, Paras Idea -kilpailu, Lukiolaisten roadshow sekä liikuntaan ja liikuntayrittäjyyteen liittyvä teemapäivä. Mallien loppuun on koottu toteuttamista edistävät askeleet vaiheittain. Lue tästä: YES-katalogi 1: Koulu-yritysyhteistyö (pdf).

yp_caset_kansiParhaita paloja YES-katalogeista

Yrittäjän Päivän 5.9. kunniaksi valitsimme aiemmin julkaistuista YES-katalogeista 12 mallia, jotka sopivat hyvin Yrittäjän päivän ohjelmaksi ja joissa tehdään koulun ulkopuolista yhteistyötä. Julkaisusta löydät seuraavat case-esimerkit: Viikko täynnä yrittäjyyttä, Yrittäjyysrastit, Keksintöjä yhdessä: Rakenna uutuuslaite!, Diili!, Duunisuunnistus, Yrittäjyyspolku: ensiaskeleet aloittelevalle yrittäjälle, Yrittäjyysteemapäivä: hyvinvointia ja liikuntaa, Amazing Business Race -teemapäivä, Innovaatiotreffit: toiminnallinen työpaja, Yrittäjyysviikko antoi suunnan koko lukuvuodelle ja Kyläkoulukahvila. Lue tästä: Parhaita paloja YES-katalogeista (pdf).

 

etela_savo_katalogi

YES-katalogi: Yrittäjyyttä Etelä-Savoon

Katalogiin on koottu joitakin alueen koulujen parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä. Katalogissa on onnistumisia, mutta toiminnassa esille nousee myös haasteita yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa eri kouluasteilla Etelä-Savossa. Katalogi antaa makupaloja ja vinkkejä yrittäjyyden laaja-alaiseen kehittämiseen perusasteelta, toiselta asteelta ja korkea-asteelta. Lue tästä: YES-katalogi: Yrittäjyyttä Etelä-Savoon (pdf).

katalogi2_hyvat_kaytanteet

YES-katalogi 2: Hyvät käytänteet

Opetustuokioita ja -kokonaisuuksia, jotka on todettu käteviksi toteuttaa. Katalogissa esitellään mm. Toimintatori, Business-kerho, Live Lainasto, KEKE-brändi sekä Haminavälähdyksiä. Kukin esimerkeistä kannustaa kokeilemaan rohkeasti yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä ja löytämään kehittämismahdollisuuksia uteliaalla ja ennakkoluulottomalla asenteella. Lue tästä: YES-katalogi 2: Hyvät käytänteet (pdf).

katalogi1_hyvat_kaytanteet

YES-katalogi 1: Hyvät käytänteet

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. Vahvuuksien jana, Rakenna uutuuslaite -kilpailu, Koulu etsimässä sisäistä yrittäjyyttä, Vauhdikas YES -Diili sekä Joustavaan opetuskokeiluun liittyvä yhteistyömalli. Lue tästä: YES-katalogi 1: Hyvät käytänteet (pdf).

ops_oivalluksia_kansi

YES-katalogi: Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmaoivalluksia 2011

Katalogissa esitellään Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmaoivalluksia -koulutukseen vuonna 2010–2011 osallistuneiden opetus-, ohjaus- ja johtohenkilöstön omia oivalluksia ja tuotoksia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta opetuksen arjessa. Esimerkit ja kuvaukset ovat henkilöiden omia tekstejä alakoulusta, yläkoulusta, lukiosta ja hallinnosta. Lue tästä: YES-katalogi: Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmaoivalluksia (pdf).

yrittajyyden_ikkuna_kansi

YES-katalogi: Yrittäjyyden ikkuna

Katalogiin on koottu kymmenen eteläpohjalaista esimerkkiä yrittäjyys- ja työelämäyhteistyön toteutuksista perusopetuksesta ja toiselta asteelta. Esittelyssä mm. TET-päivä alakouluun, Kummiyrittäjyys ruokapalvelualalla, Väittelytaito työelämätaitona ja Toimintapuisto. Katalogi on tehty SeDuuni2 -hankkeessa. Lue tästä: YES-katalogi: Yrittäjyyden ikkuna (pdf).

katalogi3_yrittajyytta_kouluun

YES-katalogi 3: Yrittäjyyttä kouluun!

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. Kesäduuniskaba, IDIS-innovaatiokilpailu, yhteistyö kummiyrityksen kanssa, yrittäjyyspolku, Oma Polku yrittäjyyteen merkonomiopinnoissa, yhteistyö yrittäjäyhdistyksen kanssa ja TET-harjoittelu NY-yrityksessä. Lue tästä: YES-katalogi 3: Yrittäjyyttä kouluun! (pdf).

katalogi1_materiaalit

YES-katalogi 1: Materiaalit

Yrittäjyyskasvattajien paljon käyttämiä ja tunnettujen asiantuntijoiden kirjoittamia teoksia analysoituina. Katalogissa esitellään mm. TAT:in, 4H:n ja Kerhokeskuksen materiaaleja sekä asiantuntijoiden kirjoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Lue tästä: YES-katalogi 1: Materiaalit (pdf).

yrittajyystarinota_kymenlaaksostaYrittäjyystarinoita Kymenlaaksosta 2010

YES-verkostossa tehdään aktiivista yrittäjyyskasvatustyötä joka päivä eri puolilla Suomea. Yksi työmuoto on kouluyritysyhteistyö. Julkaisussa on 25 yrittäjyystarinaa Kymenlaaksosta. Lue tästä: Yrittäjyystarinoita Kymenlaaksosta 2010 (pdf).

 

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php