Korsholm gymnasium erbjuder företagsamhet och arbetslivskompetens

Korsholm gymnasium är nu den skola som står i presentationstur i  YES´ vänbok för  företagsamhetsfostran. Korsholms gymnasium erbjuder sina studerande både  kurser och temastudier inom företagsamhet. Genom olika temaveckor och lärmiljöer får gymnasisterna en möjlighet att bekanta sig med arbetslivet och framtida studiemöjligheter. Man kan också grunda ett företag inom ramen för Ung Företagsamhets – kursen, Ett år som företagare.

Denna vänbok har fyllts i av rektor Joakim Bonns och lektor Hans Backman.

Gymnasiet: Korsholms gymnasium
Ort: Korsholm
Antalet studerande: 198
Antalet lärare: 18
Finns det företagsamhetskurser i vårt gymnasium?

Ja, vi har två tillvalskurser som är inriktade på företagsamhet; en kurs i företagsekonomi och en UF Ett år som företagare -kurs. Dessutom bjuder vi ut Ekonomiska informationsbyråns Företagslivets unga generationer -kurser.

Syns företagsamhetsfostran också i andra läroämnen i vår gymnasium?

Bland annat i kurser i matematik och samhällslära lyfts företagsamhet in, främst genom företagsbesök och gästföreläsare.

Använder vi olika slags lärmiljöer i vårt gymnasium?

Vi har strävat efter att många av våra samarbetsprojekt inte sker i vårt eget skolhus, utan att de studerande i så stor utsträckning som finns ute i ”verkligheten”. På så sätt så stöder vi inte bara skapandet av olika inlärningsmiljöer utan ger också våra studerande möjligheter att bekanta sig med ett studie- och arbetliv utanför skolans väggar.

Erbjuder vi temastudier i vårt gymnasium?

Gymnasiet har en temastudievecka med sju olika projekt som omfattar hela skolan.

Arrangeras det företagsamhetsdagar eller temadagar med inriktning på företagsamhetsfostran i vårt gymnasium?

De senaste två läsåren har vi ordnat två temadagar kring ”Arbetslivskompetens och entreprenörskap”. Den ena dagen har innehållit olika workshops medan teman som: ”CV och arbetsansökningar”, ”Vett och etikett i arbetslivet – spelregler i arbetslivet”, ”Bli din egen chef – skapa själv ditt sommarjobb, Första hjälp inför grundande av företag – vad måste man veta innan man startar ett företag”. Den andra temadagen har studeranden själva valt ut företag som intresserar dem och koordinerat besök till dessa.

Samarbetar vårt gymnasium med andra aktörer?

Vi samarbetar bl.a. med Kust-Österbottens Företagare, Korsholms Företagare, Svenska handelshögskolan, Helsingfors universitet och Åbo akademi.

Har vårt gymnasium fått besök av företagare? Vem har varit den mest oförglömliga gästen?

UF ambassadören Helmi Nurkkalas besök i skolan gav nya insikter och väckte inspiration, intresse och nyfikenhet.

Är det möjligt att start ett eget övningsföretag som en del av studierna?

Ja, inom kursen ”UF Ett år som företagare” finns den möjligheten.

Vilka existerande modeller eller verktyg används i vårt gymnasium?

Vi använder bl.a. ekonomiska informationsbyråns  och Ung Företagsamhet rf:s material och bjuder ut deras kurser.

Har vårt gymnasiet grundat ett andelslag eller ett eget företag?

Studerandekåren jobbar delvis som ett företag. Vi siktar på ett detta läsår grunda ett eget företag för vår caféverksamhet.

Kan de studerande i vårt gymnasium delta i planeringen av kursinnehållen eller temadagarna?

Vår strävan är att alltid ha med studerande i våra arbets- och planeringsgrupper. Våra temadagar kring företagsamhet har långt planerats av studerande.

Mikä on hauskin yrittäjyyskasvatukseen liittyvä juttu mitä olemme tehneet yhdessä?

Vår resa till Amsterdam och Nikes huvudkontor i Europa tillsammans med studerande från Svenska handelshögskolan i Vasa var oerhört inspirerande och väckte ett intresse hos våra studerande som bl.a. visat sig i att de valt flera kurser med företagsamhet som tema.

Erbjuder vårt gymnasium arbetslivsorientering till de studerande, lärarna och rektorn eller planerar ni att erbjuda orientering i framtiden?

Våra studerande har möjlighet att delta i kampanjen ”Ledare för e dag” som ordnas årligen.

Ges studerande möjlighet att öva sig på hur man söker jobb?

Detta ingår i både språkkurser och i de obligatoriska kurserna i studiehandledning i gymnasiet. Bl.a. i ämnet finska så skapar studerande egna LinkedIn profiler och jobbar med cv:n som skall ligga till grund för jobbsökning.

Hur utvecklar man och drar nytta av de kompetenser och styrkor som man får utanför skolan?

Vi samarbetar med en mängd högskolor och organisationer. Just nu planerar vi en kurs i ledarskap där vi söker kompetenser från både företagsvärlden och politiken.

Ger gymnasiet en möjlighet till att våga försöka, misslyckas och lära sig av misslyckanden?

Vår skola skall vara en miljö som sporrar till engagemang och att få lyckas. Men det skall också vara en plats där man får misslyckas och för att sedan få stöd för att lyckas med nästa projekt.

Finns det möjligheter för lärarna i vårt gymnasium att utveckla företagsamhetsforstran i sina egna läroämnen?

Ja, lärare har möjlighet att ta och tar också egna initiativ.

Bilder:  Nina Ingves ja Joakim Bonns.

Karhulan lukio on mukana YES – Lukiot työelämään -hankkeessa, jonka tavoitteena on rakentaa työelämälähtöisempää lukiokoulutusta. Tässä juttusarjassa esittelemme kerran kuukaudessa yhden hankkeessa mukana oleva lukion yrittäjyyskasvatusta. Katso sarjassa aiemmin ilmestyneet jutut:

Tästä mallia työelämälähtöiseen lukioon: yritteliäs ja yhteisöllinen Karhulan lukio

Karhulan lukiossa yrittäjyyskasvatus näkyy yrittäjyyslinjan lisäksi monipuolisesti myös muissa oppilaineissa ja yhteistyötä tehdään laajasti muiden toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Opiskelijat voivat perustaa harjoitusyrityksen ja kaikki kakkoset suorittavat TET-jakson. Myös opettajien yrittäjyyskasvatusosaamiseen panostetaan.

Nivalan lukiossa opiskelijat pääsevät tutustumaan työelämään ja perustamaan oman harjoitusyrityksen – lukiolla on myös oma yritystiimi

Nivalan lukiossa on tarjolla yhteensä kuusi yrittäjyyskurssia, ja yrittäjyysaiheista toimintaa on järjestetty kaikille lukiolaisille. Esimerkiksi Amazing Business Race on jokakeväinen tempaus lukion kakkosluokkalaisille.

Teemaopintoja, erilaisia oppimisympäristöjä ja työelämään tutustumista – näin yrittäjyyskasvatus toteutuu Pieksämäen lukiossa

Pieksämäen lukio tekee eri oppilaineissa paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, ja vierailuja järjestetään puolin ja toisin. Tänä keväänä kaikille 2. vuosikurssin opiskelijoille järjestettiin myös lukiotet.

Haminan lukiossa kaikki lukiolaiset pääsevät kahdeksi päiväksi TETiin, myös ope-TET käytössä

Haminan lukiossa toteutetaan oppiainerajat ylittäviä kursseja, järjestetään yrittäjyyspäiviä ja tehdään paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Kaikki lukiolaiset suorittavat kaksi päivää työelämään tutustumista lukion aikana,  ja myös opettajat pääsevät ope-tettiin.

Raision lukiossa yrittäjyyskasvatusta saavat niin opiskelijat, opettajat kuin rehtorikin

Raision lukiossa opiskelijoille on tarjolla viiden kurssin laajuinen Yrittäjyyslinja. Opiskelijoilla on mahdollisuus perustaa NY-yritys, ja yhteistyö muiden koulujen ja yrittäjien kanssa on tiivistä.

Mikkelin lukiossa opiskelijat pääsevät ideoimaan kurssisisältöjä ja opettajat tutustuvat työelämään

Mikkelin lukion opiskelijoille on tarjolla yrittäjyyskursseja ja teemaopintoja, ja moneen kurssiin sisältyy yhteistyötä työelämän kanssa.

Kiimingin lukio panostaa nyt yrittäjyyskasvatukseen

Kiimingin lukiossa on tänä lukuvuonna merkittävänä painopistealueena yrittäjyyskasvatus.

Kotkan lyseon lukiossa opiskellaan yrittäjämäisellä otteella

Kotkan lukiossa yhteistyökumppanien verkosto on laaja ja yrittäjyyskasvatusta viedään nyt yhdessä virkeästi eteenpäin.

Näin Mäntsälän lukiossa toteutetaan yrittäjyyskasvatusta

Mäntsälän lukiossa opiskelijat muun muassa käyvät yritysvierailuilla, tekevät TET-päiviä ja kuulevat yliopisto-opiskelijoilta jatko-opinnoista.

 

[/su_column] [/su_row]

Kommentit

kommenttia

YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php