Opettajien ja työelämän vuoropuhelu kukoistaa kun yhteinen foorumi löytyy

kerava_treffit2Ope-yrittäjätreffit tasoittavat tietä toimivalle työelämäyhteistyölle.

Tänä syksynä YES-verkosto on ollut aktiivinen koulujen ja elinkeinoelämän verkottaja. Kun paikallinen opetussuunnitelmatyö käy kiivaana kunnissa, kaipaavat opettajat entistä enemmän kontakteja työelämään toteuttaakseen uusien opsien tavoitteet.

Yksi YESin koulu-yritysyhteistyön keinoista on Ope-yrittäjätreffit, joilla opettajat ja yrittäjät kutsutaan yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan työelämäyhteistyöstä, tulevaisuudessa tarvittavista taidoista, yrittäjyydestä ja oman kunnan elinvoimaisuudesta.

Viime viikkoina Ope-yrittäjätreffit ovat keränneet väkeä ainakin Järvenpäähän, Saloon ja Keravalle.

– Ops-uudistuksen myötä työelämä ja koulut ovat nyt ryhtyneet entistä aktiivisempaan vuoropuheluun. Niin opettajat kuin yrittäjätkin ovat löytäneet yhteisiä haasteita joita he tahtovat ratkaista yhteistyössä, arvioi YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen.

Esimerkiksi Keravan Ope-yrittäjätreffeillä keskusteltiin paljon lasten ja nuorten luonnollisen innostuksen ja yrittäjämäisen toimintatavan ylläpitämisestä: miten koulu voisi jatkaa kauppaleikkejä ja limukojuja? Miten nuorille saisi entistä aiemmin työkokemusta, kun 18-vuotiaidenkin on vaikea löytää kesätöitä? Miten nuorten yrittäjyyskokeiluja voisi helpottaa?

kerava_treffit

”Erilaisiin työpaikkoihin pitää tutustua paljon ja monipuolisesti”

Yhteinen näkemys osallistujilla oli siitä, että nuorille pitäisi saada enemmän rohkaisua, enemmän kokeiluja sekä kokemusta työelämästä ja työntekijöistä. Nuoren pitäisi päästä kokeilemaan, mitä hän osaa ja mikä häntä innostaa.

Opettajat pääsivät kuulemaan myös yrittäjien näkökulmia esimerkiksi työharjoitteluun. Nuorten tukeminen on tärkeää, mutta pystynkö kiireessä panostamaan tarpeeksi: ehdinkö ohjata, olenko auttanut ja kannustanut tarpeeksi? Huomioinko nuoren omaa persoonaa ja vahvuuksia?

”Oman kylän tytöt ja pojat” ovat hyviä esikuvia

Keravan Ope-yrittäjtreffeillä tärkeäksi tekijäksi nuoren elämänpolun ohjauksessa nousi esikuvien merkitys ja tarinoiden mahti. Jos tuo, miksen minäkin?

– Opettajat toivovat, että koulu-yritysyhteistyössä olisi käytössä erityisesti oman lähialueen työelämän vapaaehtoisia ja yrittäjiä, jotka ovat ehkä käyneet samoja kouluja, Lehtonen kertoo.

YES-verkosto tarjoaa koulujen käyttöön työelämän vapaaehtoisia ja yrittäjiä eli YES Kummeja, joita opettajat voivat hakea portaalista yeskummit.fi. Lehtonen paljastaa, että ensi vuonna portaalia uudistetaan entistä helppokäyttöisemmäksi ja vaivattomammaksi.

– Otamme uudistussuunnitelmissa huomioon myös Ope-yrittäjätreffeillä esitetyt toiveet. Myös YES Kummeille on tulossa lisää ohjausta ja tukea.

Tätä täytyy jatkaa!

Keravan Ope-yrittäjätreffeillä opettajat ja yrittäjät pääsivät jo konkreettisiin toimenpiteisiin: käyntikortteja vaihtui ja harjoittelupaikoista keskusteltiin.

– Kun keskusteluyhteys on avattu, tästä on hyvä jatkaa. Seuraavat Ope-yrittäjätreffit sovittiin keväälle, ja osallistujat keskustelivat myös yhteisen vuosikellon käyttämisestä, jonka avulla koulu-yritysyhteistyöstä saa suunnitelmallisempaa ja aikataulutetumpaa, mikä on varmasti tärkeää kiireisille opettajille ja yrittäjille, Lehtonen sanoo.

kerava_treffit3

Lue myös uutinen kesän Laitilan treffeiltä: 1.6.2015 Aivomyrskyjä YES Ope-yrittäjätreffeillä!

kummiMitä koulu-yritysyhteistyötä minä voisin tehdä?

YES-verkosto tarjoaa tukea koulujen työelämäyhteistyöhön ja kehittää uusia yhteistyömalleja. YES Ope-yrittäjätreffien lisäksi opettajien apuna ovat mm. YES Kummit eli vapaaehtoiset yrittäjät ja työelämän asiantuntijat.

Tutustu YESin koulu-yritysyhteistyön palveluihin.

Kommentit

kommenttia

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php