Mitä yrittäjyyskasvatus on?

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Yrittäjyyskasvatus ei ole vain yrittäjäksi kasvattamista, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen.

rintanapit1-e1430131228652

Yrittäjyys on kykyä muuttaa ideat toiminnaksi. Yrittäjyyskasvatuksella pyritään kehittämään ja täydentämään lasten ja nuorten yrittäjämäisiä valmiuksia: yrittäjyyskasvatus edistää oma-aloitteista ja aktiivista toimintatapaa ja antaa oppijalle mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa ja kehittää taitojaan.

Yrittäjyyskasvatus: 

  • vahvistaa itsetuntoa
  • lisää uskallusta ja motivoi uusiin asioihin
  • edistää työelämätietoutta ja -taitoja
  • parantaa taloustaitoja
  • lisää arjen taitoja
  • lisää vastuunottokykyä
  • vahvistaa ryhmätyö- ja esiintymistaitoja
  • innostaa katsomaan tulevaisuuteen
  • kannustaa yrittäjyyteen

Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen ja myös yrittäjyyteen, mutta kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä. Tärkeintä on, että nuoret pärjäävät elämässä ja löytävät paikkansa työelämästä. He luovat siten hyvinvointia paitsi itselleen, myös yhteiskunnalle.

YESin tavoitteena on, että kouluista valmistuu nuoria, jotka ovat aktiivisia ja yritteliäitä; jotka lähtevät ennakkoluulottomasti toteuttamaan omia ideoitaan ja uskaltavat ottaa riskejä.

Yrittäjyyskasvatus ei ole yksittäinen oppiaine, vaan tarkoitus on, että se näkyy kaikkialla opetuksessa. Tällöin jokaisen opettajan, rehtorin ja koulutuksen kehittäjän on mietittävä, mitä yrittäjyyskasvatus merkitsee hänen opetuksessaan, koulussaan tai kunnassaan. Yrittäjyyskasvatus on myös elinkeinoelämän eduksi ja elinvoimaisen kunnan edellytys. Siksi olennaisena osana yrittäjyyskasvatusta on koulu-yritysyhteistyö.

Tutustu YES:in yrittäjyyskasvatuspalveluihin ja materiaaleihin.

Lisää tietoa yrittäjyyskasvatuksesta:

yvista_energiaa_logo_nettiin_pieniYrittäjyyskasvatuksesta voit lukea lisää muun muassa yvi.fi-sivuston Opettajalle-osiosta, josta löydät myös listan yrittäjyyskasvatuksen toimijoista Suomessa sekä lyhyen kirjallisuus- ja väitöskirjaluettelon.

Yrittäjyyskirjasto logoYrittäjyyskasvatuksen kirjallisuutta ja tutkimusta on koottu myös SeAMK:n Yrittäjyyskirjastoon.

 

loikkablogi_pallo
Tunnetko jo YES:in yrittäjyyskasvatukseen keskittyvän blogin loikkablogi.fi
Lue lisää esimerkiksi toiminnanjohtajamme Sanna Lehtosen blogipostauksesta Miksi yrittäjyyskasvatusta?
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php