Kumppanit

Koulutuksen tehtävä on antaa oppilaalle tulevaisuudessa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Yrittäjyyskasvatus vaikuttaa nuoren työelämävalmiuksiin ja vastuunottoon omasta tekemisestä. Yhdessä edistämme yrittäjyysasennetta, yrittäjyysvalmiuksia ja työelämätaitoja Suomessa.

YES rakentaa verkostoyhteistyössä tulevaisuuden Suomea. Valtakunnallisen YES ry:n jäsenet:

Suomen Yrittäjät on yli 116 000 jäsenyrityksen järjestö, jolla on toimintaa jokaisessa Suomen kunnassa. Se antaa tietoa yrittäjyydestä, tarjoaa tukea ja palveluita sekä kannustaa yrittäjyyteen. SY:n nettisivuilta löytyy yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta paljon tietoa, jota voi hyödyntää opetuksessa. SY:n jäseneksi voi liittyä jo opiskelijana. Opiskelijajäsenet saavat käyttöönsä yritystoiminnan aloittamista vauhdittavia etuja ja palveluita. yrittajat.fi

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on aktiivinen opetus- ja kasvatusalan kehittäjä ja puolestapuhuja. OAJ tukee, kehittää ja monipuolistaa opettajien yhteyksiä muuhun työelämään ja kehittää ja monipuolistaa opettajien osaamista. Se myös vahvistaa opettajien valmiuksia kohdata muutoksia ja tulevaisuuden haasteita. www.oaj.fi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on 27 toimialaliiton keskusjärjestö ja elinkeinoelämän yhteinen ääni – se edustaa kattavasti Suomen kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. EK on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka rakentaa yrityksille ja yrittäjyydelle parempia toimintaedellytyksiä. www.ek.fi 

ny_logo_fi-sve_2015

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa toiminnallisia ja innostavia ohjelmia koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen käyttöön, tunnetuimpana NY Vuosi Yrittäjänä -ohjelma. NY-ohjelmat opettavat yrittäjyysasennetta ja taloudenhallintaa aidoissa tilanteissa tekemällä oppien sekä edistävät nuorten työelämätaitoja yhdessä yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. NY:n alueellisena yhteystahona toimii YES. nuoriyrittajyys.fi mtk_logoMaa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK tekee työtä maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden hyväksi. Se edistää kouluyhteistyötä ja tarjoaa tukea ala- ja yläkoulujen tilavierailulle sekä tuottaa maatilan elinkeinotoiminnasta ja elintarviketuotannosta kertovaa oppimateriaalia ala- ja yläkouluun. www.mtk.fi

 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tarjoaa opetushenkilöstölle tietoa, tukea, materiaaleja ja toimintamalleja työelämän ja yrittäjyyden näkökulmien tuomiseksi opetukseen. Yrityksille TAT antaa valmennusta nuorten kohtaamiseen ja koulu-yritysyhteistyöhön sekä tutkimustietoa nuorista ja työelämästä. TAT ylläpitää opettajille suunnattuja Opetin.fi ja Asiantuntijaverkosto.fi -palveluja sekä nuorille suunnattua Kunkoululoppuu.fi-sivustoa työelämään, ammatteihin ja jatko-opintoihin liittyen. TAT koordinoi myös Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta. www.tat.fi

Perheyritysten liitto ylläpitää yhteyksiä yli 400 suomalaiseen perheyritykseen. Se tarjoaa osaamista ja ymmärrystä perheyrittäjyydestä ja tukea koulu-yritysyhteistyöhön. PL on tehnyt opettajille tietopaketin perheyrittäjyydestä opetin.fi -sivuille.
perheyritys.fi/liitto/yrittajyyskasvatus.
www.perheyritys.fi

Valtakunnallisen YES ry:n muut rahoittajat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES-verkoston alueelliset yhteistyökumppanit löydät YES-aluesivuilta.

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php