Arbetsbok inom företagsamhetsfostran

Arbetsbok inom företagsamhetsfostran är gjort för lärare, rektorer och arbetslivets samarbetspartners. Den hjälper dig planera och utveckla fostran till entreprenörskap.

 

Ladda ner: Arbetsbok inom företagsamhetsfostran (pdf)

Material

En Enhetlig stig för företagsamhetsfostran

Hur förverkligas stigen för företagsamhetsfostran i er kommun från förskolan till högskolan? Fyll i pdf-formuläret elektroniskt eller skriv ut det som ett arbetsblad.


Årsklocka för entreprenörskapsfostran

Diskutera med arbetslivets och kommunens representanter och planera tillsammans hur undervisningen inom företagsamhetsfostran kan förverkligas i er skola. Fyll årsklockan med viktiga datum och använd den antingen elektroniskt eller skriv ut den som en affisch.


En företagsam skola

Använd exemplet som finns i arbetsboken som underlag och reflektera över hur företagsamhetsfostran tar sig till uttryck i er skola. Fyll i pdf-formuläret elektroniskt eller skriv ut det som ett arbetsblad.


Gör testet: Var står vi nu?

Kartlägg skolans utgångsläge och verksamhetskultur och starta en diskussion om hur ni kan börja jobba aktivt för att utveckla skolans verksamhet. Fyll i pdf-formuläret elektroniskt eller skriv ut det som ett arbetsblad.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Print this page
YES bygger en framtid där alla unga
har en möjlighet till företagsamhetsfostran.
css.php