YES-palvelut — Sivu 2

Väriä ja tekemisen iloa yrittäjyyskasvatukseen – NY:n peruskouluohjelmat uudistuivat

Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) peruskouluohjelmat ovat käyneet läpi raikkaan ja visuaalisen muodonmuutoksen.  Ala- ja yläkouluun suunnatut ohjelmat ovat saaneet täydennystä ja verkkomateriaaleja opetussuunnitelman tavoitteiden tukemiseen. (teksti: Erja Anttonen) Nuori Yrittäjyys ry:n maksuttomat ja vuosia käytössä olleet ohjelmat tarjoavat tekemällä oppimiseen perustuvia työkaluja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Peruskoulut ympäri Suomea ovat vastaanottaneet syksyn aikana työelämätaitoja, yrittäjyysasennetta ja talouden […]

Nyt muutetaan lukiokoulutusta: 17 lukion tavoitteena yrittäjämäinen toimintakulttuuri

Yhteensä 17 lukiota on mukana YES-verkoston Lukiot työelämään -hankkeessa, jossa seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana rakennetaan työelämälähtöisempää lukiokoulutusta ja luodaan malleja lukiolaisten työelämään tutustumisjaksoiksi. Tänä syksynä voimaan astunut uusi lukioiden opetussuunnitelma määrittelee yhdeksi lukiokoulutuksen tehtäväksi kehittää opiskelijoiden valmiuksia työelämään ja työhön. YES Lukiot työelämään -hanke tähtää tämän tehtävän toteuttamiseen. – Tavoitteenamme on muuttaa lukiokoulutus […]

OPSien yrittäjyyskasvatus haltuun: opettajille oma työkirja

YES-verkosto julkaisee 5.9.2016 yrittäjyyskasvatuksen työkirjan opettajille, rehtoreille ja työelämän yhteiskumppaneille. Työkirja antaa kouluille tukea opetussuunnitelmien yrittäjyyskasvatuksen oppimistavoitteiden saavuttamiseen.  – Yrittäjyyskasvatuksen työkirja on työkalu, jonka tarjoamme uusien ideoiden kehittämiseen ja koulutuksen uudistamiseen. Sen avulla oppilaitokset voivat rakentaa työelämälähtöisempää opetusta ja yrittäjämäisempää toimintakulttuuria, sanoo YES ry:n toiminnanjohtaja Sanna Lehtonen. Yrittäjyyskasvatuksen työkirja sisältää konkreettisia työkaluja oppilaitosten sisäiseen kehittämistyöhön […]

YES-kummiportaali kasvaa kohisten Uudellamaalla

YES Kummit eli vapaaehtoiset yrittäjät ja muut työelämän edustajat ovat valmiina tarjoamaan apuaan koulujen työelämäyhteistyössä syksyllä, kun opetus uusien opetussuunnitelmien mukaan käynnistyy. YES Kummit saivat vahvistusta joukkoihinsa Uudenmaan Yrittäjien jäsenistä. YES-verkoston ylläpitämä kummiportaali yeskummit.fi tarjoaa nyt jo liki 350 asiantuntijaa koulujen työelämäyhteistyön toteuttamiseksi. Uudenmaan Yrittäjien Yrittäjäpankki yhdistettiin YES-kummiportaaliin alkukesällä. Pelkästään Uudellamaalla YES Kummeja on 102. […]

Työelämää ei ole varaa sivuuttaa – lukiot tarvitsevat toimintakulttuurin muutosta

Kun koulu loppuu -tutkimuksen mukaan nuoret kaipaavat edelleen kouluun lisää työelämätietoja. YES muistuttaa, että työkaluja, tukea ja verkostoja koulujen työelämäyhteistyöhön on tarjolla. Jopa 65 % lukiolaisista kaipaa kouluun lisää työelämään liittyvää tietoa ja opetusta, käy ilmi Taloudellisen tiedotustoimiston TATin teettämästä Kun koulu loppuu 2016 -tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan on huolestuttavaa, että vaikka lisää työelämätietoa kaipaavien nuorten […]

YES kampanjoi työharhoja vastaan

YES kampanjoi toukokuun ajan sosiaalisessa mediassa nuorten työelämätaitojen parantamiseksi. YESin #työharha-kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua työelämästä ja siihen liittyvistä käsityksistä ja kannustaa kouluja työelämäyhteistyöhön.   Työelämäasioita käsitellään koulussa liian vähän, ja myös nuoret kertovat kaipaavansa lisää tietoa ja opetusta työelämäasioista. Muuttuva työelämä ja tämänhetkinen yhteiskunnallinen keskustelu työelämästä saattaa ahdistaa tulevaisuuden uravalintoja miettiviä nuoria. YES on käynnistänyt […]

Tutustu uudistuneeseen kummiportaaliin yeskummit.fi

Uusien opetussuunnitelmien myötä koulut panostavat nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämiseen. Yhteistyö YES Kummien eli yrittäjien ja työelämän vapaaehtoisten kanssa on yhä suositumpi keino tehdä oppimisesta työelämälähtöisempää.   YES-verkoston ylläpitämä kummiportaali yeskummit.fi on avattu uudistuneena. YES-kummiportaalissa koulut voivat ottaa yhteyttä oman alueensa yrittäjiin ja työelämän edustajiin ja ehdottaa heille yhteistyötä, kuten kouluvierailua tai yhteistä projektia. Uutuutena nyt myös […]

Miten teidän koulu viettää Yrittäjän päivää 5.9.? Aloita työelämäyhteistyö nyt!

Syyslukukauden alussa 5. syyskuuta vietetään jälleen Yrittäjän Päivää. Yrittäjän Päivän viikolla eri puolilla Suomea järjestetään yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen liittyviä tapahtumia, joissa pääosassa ovat nuoret ja heidän ideansa. Yrittäjän Päivän viikko on tilaisuus antaa nuorten aloittaa uusi lukuvuosi yrittäjämäisesti innovoimalla, kokeilemalla, yhteistyötä tekemällä, vastuun ottamisella ja erilaisiin toimintaympäristöihin tutustumalla. Monet koulut viettävät Yrittäjän päivää järjestämällä esimerkiksi teemapäivän, yrittäjyysjuhlan, kilpailuja tai erilaisia tapahtumia yhdessä yrittäjien […]

Opettajat kaipaavat opetuksen uudistamisessa johdon tukea

Opetusssuunitelmauudistus on myös yhteisön muodonmuutos. Kun uskaltaa päästää vanhasta irti, saa tilaa ja aikaa uudelle, muistuttaa valmentaja. Ops-uudistus on aito mahdollisuus muuttaa koulun toimintakulttuuria, kunhan työ tehdään yhdessä. Muutoin uudistus jää helposti kosmeettiseksi, herättelee yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija, yrittäjä ja valmentaja Tapu Nieminen Villinikkarit Oystä. – Tällä hetkellä koulun johtamisen kulttuuri ei aina tue muutoksen mahdollisuutta. Suurin tällä […]

Yrittäjät lähtivät ops-työhön

kuva: Järvenpään Yrittäjien varapuheenjohtaja Sauli Kauppinen ja Kyrölän koulun rehtori Tiina Liimatainen keskustelevat uuden opetussuunnitelman painotuksista. Järvenpäässä paikallisen opetussuunnitelman laatimisessa ovat mukana myös yrittäjät. Yhteisenä tavoitteena on koulu, joka on kiinteä osa yhteiskuntaa ja opetus, joka lähtee oppilaiden omien vahvuuksien löytämisestä. Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan elokuussa. Sitä ennen kunnissa tehdään oma opetussuunnitelmatyö, jossa on mahdollista tuoda […]

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php