Materiaalit

YES levittää yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalleja ja materiaaleja. Painettuja materiaaleja voit kysyä YES-aluetoimijaltasi – kauttamme saat YESin sekä muiden toimijoiden tuottamia opetushenkilöille suunnattuja yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja. Sähköiset materiaalit löydät alta.

YES-materiaalit | Muita yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja | Yrittäjyyskasvatuksen strategiatYES-katalogit

 Uusimmat materiaalit 

 

Tulossa: YES-katalogi: Kokeile

Jotta voimme uudistaa opetusta, meidän pitää uskaltaa muuttaa tapaa tehdä asioita. Katalogiin on koottu case-esimerkkejä siitä, miten tällä hetkellä ympäri Suomea oppilaitokset rakentavat yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa yrittäjämäistä toimintakulttuuria. Katalogi ilmestyy joulukuussa 2017.

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja on työkalu uusien ideoiden kehittämiseen ja koulutuksen uudistamiseen. Sen avulla oppilaitokset voivat rakentaa työelämälähtöisempää opetusta ja yrittäjämäisempää toimintakulttuuria. Työkirjan ja sen sähköiset materiaalit löydät osoitteesta yesverkosto.fi/tyokirja.

Mun maailma – Laaja-alaisen osaamisen työkirja

Työkirja uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitojen ymmärtämiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen. Tehtävien avulla oppijat pohtivat, mitä taidot merkitsevät heidän omassa elämässään, asettavat itselleen tavoitteita ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

 Laaja-alaisen osaamisen taitokartta

Tulostettava työpohja, jota voit käyttää oppilaiden kanssa laaja-alaisen osaamisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Käytä yhdessä Mun maailma -työkirjan kanssa. Tulosta pdf.

YES-materiaalit | Muita yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja | Yrittäjyyskasvatuksen strategiatYES-katalogit

YES-materiaaleja

Tästä löydät muun muassa YES Helmet ja Uskalla unelmoida, rohkene yrittää -julkaisun, joka tarjoaa tiiviissä muodossa viisi teesiä yrittäjämäisemmän koulun luomiseksi.

Mun maailma – Laaja-alaisen osaamisen työkirja

Työkirja uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen taitojen ymmärtämiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen. Tehtävien avulla oppijat pohtivat, mitä taidot merkitsevät heidän omassa elämässään, asettavat itselleen tavoitteita ja tutkivat tekojen merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

 Laaja-alaisen osaamisen taitokartta

Tulostettava työpohja, jota voit käyttää oppilaiden kanssa laaja-alaisen osaamisen kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Käytä yhdessä Mun maailma -työkirjan kanssa. Tulosta pdf.

 

uskalla_kansi

Uskalla unelmoida, rohkene yrittää

Pärjätäkseen tulevaisuuden työelämässä nuorten pitää hallita uudenlaisia taitoja. Näiden taitojen opettamisessa koulutuksella on nyt mahdollisuus näyttää mihin se kykenee. Tämä julkaisu syntyi YES goes to lukio -hankeen kahden vuoden työstä. Tuloksena kokosimme viisi keskeistä osa-aluetta yrittäjämäisen koulun luomiseksi. Lue issuu.comissa, avaa pdf tai siirry julkaisun nettisivustolle.

 

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja

Yrittäjyyskasvatuksen työkirja on työkalu uusien ideoiden kehittämiseen ja koulutuksen uudistamiseen. Sen avulla oppilaitokset voivat rakentaa työelämälähtöisempää opetusta ja yrittäjämäisempää toimintakulttuuria. Työkirjan ja sen sähköiset materiaalit löydät osoitteesta yesverkosto.fi/tyokirja.

työkirja_kansi
Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja

Työkirja helpottaa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteiden ja toimenpiteiden jalkauttamista ja kehittämistä. Käytä yksin tai ryhmässä – sen avulla teet yrittäjyyskasvatuksesta suunnitelmallista, osallistavaa ja aikataulutettua. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.


Millainen yrittäjyyskasvattaja olet -testi

Yrittäjyyskasvatus tarvitsee ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia ja intohimon kohteita. Oletko sinä verkottaja, valmentaja, johtaja vai asiantuntija? Tee nettitesti

yrittajyystesti_ihmmiset
YESin yrittäjyystesti

Millainen yrittäjä sinussa piilee – onko sinussa visionäärin vikaa vai toimitko pahaiten muiden inspiroijana? Yrittäjyystesti selvittää, millaisissa työtehtävissä olet parhaimmillasi. Se ei suoraan kerro onko sinusta yrittäjäksi vai ei, mutta voit selvittää, millainen yrittäminen sinulle sopii ja kuinka suosittua yrittäjyys on ihmistyypillesi. Tee testi

mentor_kansi

YES Mentor

YES Mentor on toimintamalli opettajan ja yrittäjän väliseen yhteistyöhön kaikille kouluasteille ja uusi keino luoda henkilökohtaisia, ammatillisia verkostoja. YES Mentor -oppaasta löydät vinkkejä ja neuvoja toimivan mentorointiyhteistyön rakentamiseen. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.


Muita yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja

YES:in lisäksi monet muut tahot tarjoavat yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja, tässä linkkejä muutamiin:

Koulutuksen yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM:n Yrittäjyyslinjaukset suuntaavat, kehittävät ja ohjaavat eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä ja ne syventävät aiempia yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoja. minedu.fi/yrittajyyskoulutus-ja-kasvatus4H

4H:n yrittäjyyskasvatuksen Kolme askelta työelämään -mallissa työelämään ja yrittäjyyteen kasvetaan asteittain. Tutustu 4H-yrityksiin, 4H-kerhoihin, yläkoululaisille suunnattuun Ajokortti työelämään -kurssiin ja TOP-tehtäväsivustoon. www.4h.fiOpinkirjo

Opinkirjo tarjoaa materiaalia yrittäjyyskasvatukseen niin opettajien tueksi kuin oppimateriaaliksi. Tutustu Opinkirjon yrittäjyyskasvatuksen materiaaleihin.

 


NY-ohjelmat

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta tukevia ohjelmia 7-25 -vuotiaille nuorille koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen kautta. Oppimateriaali on maksuton lukuunottamatta miniyritysohjelmia. YES tarjoaa tukea ja koulutusta ohjelmien käyttöönottoon. Lue lisää YES:in NY-aluepalveluista.

 

zaldoikkuna250pxZaldo.fi

Finanssialan Keskusliiton Zaldo.fi on nuorille suunnattu verkkopalvelu  oman talouden hallinnasta. Interaktiivinen sisältö muodostaa kattavan ja innostavan kokonaisuuden oman talouden hallinnan opiskeluun osana taloustiedon opetusta.

Suomen Yrittäjät

Suomen Yrittäjillä on mm. materiaalia koulu-yritysyhteistyöhön ja Opiskelijana yrittäjäksi -sivustoOsaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektissa järjestetään opettajien täydennyskoulutuksia, joilla vahvistetaan opettajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista sekä yrittäjyysopetusta.

 

MTK

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK edistää kouluyhteistyötä ja tarjoaa tukea ala- ja yläkoulujen tilavierailulle sekä tuottaa oppimateriaalia ala- ja yläkouluun. mtk.fi/oppimateriaali. MTK kouluttaa myös yrittäjiä ala- ja yläkouluille kertomaan oman yrittäjätarinansa. www.mtk.fi

 

yvista_energiaa_logoYvi.fi

Eri tahojen sähköisiä yrittäjyyskasvatuksen materiaaleja on koottu yvi.fi-sivulle eli Yrittäjyyskasvatuksen virtuaaliseen oppimisympäristöön.

 

kuvat

#HenriAsenne-videot

Opeta ja opi työelämätaitoja HenriAsenne-videoiden ja mobiilisovelluksen avulla. Videot on tuottanut Accenture yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston Stadin eKampuksen sekä kolmen Helsingin kaupungin lukion kanssa (Etu-Töölön lukio, Helsingin Luonnontiedelukio, Ressun lukio) kanssa.

Opetin_logo

Opetin.fi

Opetin.fi-verkkopalvelu tarjoaa työkaluja opetuksen tueksi. Palvelusta löydät mm. hyviä käytäntöjä ja malleja yritysyhteistyöhön, tehtäviä ja tukimateriaaleja eri oppiaineiden opetukseen. 

 

 

Yrityskylä

TATin Yrityskylä on yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus, joka muodostaa yrittäjyyskasvatuksen oppimispolun peruskoulussa. Maailman parhaana koulutusinnovaationa palkittu oppimiskokonaisuus
koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön.

 

kunkoulu_logo

Kunkoululoppuu.fi

TATin Kunkoululoppuu.fi-verkkopalvelu antaa tietoa peruskoulun ja lukion jälkeisistä valinnoista, opiskelusta ja työelämästä. Palvelussa saa vastauksia koulutukseen ja töihin menemiseen liittyviin kysymyksiin sekä myös tietoa TET-harjoittelusta, kesätöistä, eri aloista sekä jatko-opiskelupaikoista.

 

Yrittäjyyskirjasto logoYrittäjyyskirjasto

Yrittäjyyskirjasto on ammatilliseen ja tutkittuun tietoon keskittyvä verkkopalvelu. Tutustu kirjaston Yrittäjyyskasvatusosioon, josta löydät uusimmat julkaisut ja tutkimukset sekä poimintoja yrittäjyyskasvatuksen ajankohtaisista asioista.


Maakunnalliset ja alueelliset yrittäjyyskasvatuksen strategiat

YES-verkoston tavoitteena on yritteliäs toimintakulttuuri ja aktiivinen, hyvinvoiva nuori. Osallistumme monella alueella yrittäjyyskasvatuksen strategiatyöhön, jotta jokaisella nuorella on mahdollisuus saada yrittäjyyskasvatusta asuinpaikasta, oppilaitoksesta tai kouluasteesta riippumatta.

v_s_strategiaYritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi

Julkaisu sisältää Varsinais-Suomen maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen vision ja konkreettiset tavoitteet. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

k_s_strategiaKeski-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisohjelma 2011–2015

Ohjelmassa kuvataan suuntaviivoja ja tavoitteita yrittäjyyskasvatukselle Keski-Suomessa sekä mallinnetaan yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua. Ohjelma kuvaa yrittäjyyskasvatuksen monipuolista kenttää ja sen moninaisia mahdollisuuksia ja rakentaa kehittämispolkuja tuleville vuosille. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

e_s_strategia_kansiEtelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen strategia

Opin, onnistun, otan vastuun – yhdessä, yrittäen. Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen strategia kuvaa niitä käytännön toimenpiteitä, joita alueen toimijat ja sidosryhmät tekevät jalkauttaakseen yrittäjyyskasvatuksen. Lue issuu.comissa tai avaa pdf. Strategiajulkaisun rinnalle on myös koottu case-esimerkeistä Kimmoke-katalogi.

helsinginohjelma_kansiHelsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin kaupungin, oppilaitosten, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien yhteinen näkemys yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä. Esitteeseen on koottu visio ja keskeiset tavoitteet, joiden avulla rakennetaan yhtenäistä yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua perusopetuksesta korkea-asteelle. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

p_h_strategiaPäijät-Hämeen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimenpideohjelma 2020

Strategiassa määritellään yhteinen yrittäjyyskasvatuksen visio ja sitä konkretisoivat tavoitteet. Strategian tueksi on laadittu oppilaitoksia koskevat toimenpiteet, jotka määrittävät yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita ja toimenpiteitä perusasteelta aina korkeakoulutukseen saakka, sekä tiekartta kuntien toimenpiteitä varten. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

p_p_strategia_kansiPohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma 2016–2020

Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategian tavoitteena on yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen, yrittävän kulttuurin rakentaminen ja yrittäjyyden oppimisympäristöjen kehittäminen. Se tähtää sisällöllisesti yhtenäiseen yrittäjyyskasvatuksen polkuun, jossa opiskelijan tietotaito lisääntyy kumulatiivisesti ja opintojen jälkeen yrittäjyys nähdään realistisena vaihtoehtona. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

kaakkois_suomen_strategia
Väylä Yrittäjyyteen – Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020

Kaakkois-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia tavoittelee talouskasvua ja menestymistä hyödyntämällä Kaakon ihmisissä, organisaatiossa ja yrityksissä oleva potentiaali. Keinoina ovat yrittäjyys, osaaminen ja kansainvälisyys. Laajamittaisella ja tavoitteellisella yrittäjyyskasvatuksella sekä kielitaidolla vaikutetaan suoraan maakunnan tulevaisuuteen. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

satakunta_strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015

Satakunnan maakunnallisen yrittäjyyskasvatuksen strategia on käytännön toimenpidesuunnitelma, jonka avulla yrittäjyyskasvatustyö vahvistuu ja tuottaa entistä parempia tuloksia. Strategiaan on kuvattu yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja toimenpiteet varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Lisäksi strategia toimii työkaluna päätöksenteossa tehtäessä valintoja opetuksen kehittämisen painopistealueista. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.


YES-katalogit

Kokoamme käytännön esimerkkejä siitä, mitä on jo tehty – innostu, matki, kehitä ja ota käyttöön!

yrittajyytta_lukioon

YES-katalogi 4: Yrittäjyyttä lukioon!

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. ROBO-puulaaki, Kansalaisoikeus-teemapäivä, lukiolaisten oppihetki alakouluille, Kreaktiv, lukion matkailuopinnot, Yrittäjyysviikko, kummioppilastoiminta, oppilaiden yhteistyöprojekti Ylen kanssa ja opettajien yrittäjyysvalmentaja. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

katalogi2_koulu-yritysyhteistyo

YES-katalogi 2: Koulu-yritysyhteistyö

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. Innovaatiotreffit, MYÖ ja TYÖ -messut, YES Kummit, Kiva Duuni, Kyläkoulukahvila, kummiyrityksen toimeksiannon toteuttaminen sekä YrittäjyysRastit. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

katalogi1_koulu_yritysyhteistyo

YES-katalogi 1: Koulu-yritysyhteistyö

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. Duunisuunnistus, Paras Idea -kilpailu, Lukiolaisten roadshow sekä liikuntaan ja liikuntayrittäjyyteen liittyvä teemapäivä. Mallien loppuun on koottu toteuttamista edistävät askeleet vaiheittain. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

yp_caset_kansiParhaita paloja YES-katalogeista

Yrittäjän Päivän 5.9. kunniaksi valitsimme aiemmin julkaistuista YES-katalogeista 12 mallia, jotka sopivat hyvin Yrittäjän päivän ohjelmaksi ja joissa tehdään koulun ulkopuolista yhteistyötä. Julkaisusta löydät seuraavat case-esimerkit: Viikko täynnä yrittäjyyttä, Yrittäjyysrastit, Keksintöjä yhdessä: Rakenna uutuuslaite!, Diili!, Duunisuunnistus, Yrittäjyyspolku: ensiaskeleet aloittelevalle yrittäjälle, Yrittäjyysteemapäivä: hyvinvointia ja liikuntaa, Amazing Business Race -teemapäivä, Innovaatiotreffit: toiminnallinen työpaja, Yrittäjyysviikko antoi suunnan koko lukuvuodelle ja Kyläkoulukahvila. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

 

etela_savo_katalogi

YES-katalogi: Yrittäjyyttä Etelä-Savoon

Katalogiin on koottu joitakin alueen koulujen parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä. Katalogissa on onnistumisia, mutta toiminnassa esille nousee myös haasteita yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisessa eri kouluasteilla Etelä-Savossa. Katalogi antaa makupaloja ja vinkkejä yrittäjyyden laaja-alaiseen kehittämiseen perusasteelta, toiselta asteelta ja korkea-asteelta. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

katalogi2_hyvat_kaytanteet

YES-katalogi 2: Hyvät käytänteet

Opetustuokioita ja -kokonaisuuksia, jotka on todettu käteviksi toteuttaa. Katalogissa esitellään mm. Toimintatori, Business-kerho, Live Lainasto, KEKE-brändi sekä Haminavälähdyksiä. Kukin esimerkeistä kannustaa kokeilemaan rohkeasti yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä ja löytämään kehittämismahdollisuuksia uteliaalla ja ennakkoluulottomalla asenteella. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

katalogi1_hyvat_kaytanteet

YES-katalogi 1: Hyvät käytänteet

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. Vahvuuksien jana, Rakenna uutuuslaite -kilpailu, Koulu etsimässä sisäistä yrittäjyyttä, Vauhdikas YES -Diili sekä Joustavaan opetuskokeiluun liittyvä yhteistyömalli. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

ops_oivalluksia_kansi

YES-katalogi: Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmaoivalluksia 2011

Katalogissa esitellään Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmaoivalluksia -koulutukseen vuonna 2010–2011 osallistuneiden opetus-, ohjaus- ja johtohenkilöstön omia oivalluksia ja tuotoksia yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta opetuksen arjessa. Esimerkit ja kuvaukset ovat henkilöiden omia tekstejä alakoulusta, yläkoulusta, lukiosta ja hallinnosta. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

yrittajyyden_ikkuna_kansi

YES-katalogi: Yrittäjyyden ikkuna

Katalogiin on koottu kymmenen eteläpohjalaista esimerkkiä yrittäjyys- ja työelämäyhteistyön toteutuksista perusopetuksesta ja toiselta asteelta. Esittelyssä mm. TET-päivä alakouluun, Kummiyrittäjyys ruokapalvelualalla, Väittelytaito työelämätaitona ja Toimintapuisto. Katalogi on tehty SeDuuni2 -hankkeessa. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

katalogi3_yrittajyytta_kouluun

YES-katalogi 3: Yrittäjyyttä kouluun!

Parhaita yrittäjyyskasvatuksen esimerkkejä eri puolilta Suomea. Katalogissa esitellään mm. Kesäduuniskaba, IDIS-innovaatiokilpailu, yhteistyö kummiyrityksen kanssa, yrittäjyyspolku, Oma Polku yrittäjyyteen merkonomiopinnoissa, yhteistyö yrittäjäyhdistyksen kanssa ja TET-harjoittelu NY-yrityksessä. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

katalogi1_materiaalit

YES-katalogi 1: Materiaalit

Yrittäjyyskasvattajien paljon käyttämiä ja tunnettujen asiantuntijoiden kirjoittamia teoksia analysoituina. Katalogissa esitellään mm. TAT:in, 4H:n ja Kerhokeskuksen materiaaleja sekä asiantuntijoiden kirjoja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

yrittajyystarinota_kymenlaaksostaYrittäjyystarinoita Kymenlaaksosta 2010

YES-verkostossa tehdään aktiivista yrittäjyyskasvatustyötä joka päivä eri puolilla Suomea. Yksi työmuoto on kouluyritysyhteistyö. Julkaisussa on 25 yrittäjyystarinaa Kymenlaaksosta. Lue issuu.comissa tai avaa pdf.

Kaikki YES-katalogit issuu.comista

Kaikki YES-materiaalit löydät nyt helposti näytöllä luettavassa muodossa osoitteesta issuu.com/yesverkosto.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Print this page
YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php